SAVE THE DATE : 30 OKTOBER 2020 13:30-16:00 UUR

 

Geachte leden,

Graag informeer ik u dat de eerstvolgende VvA ledenvergadering en studiemiddag plaats zal vinden op vrijdag 30 oktober a.s. Wij verzoeken u vriendelijk deze datum in uw agenda te reserveren. Wij verheugen ons op uw deelname.

De vergadering zal  – met inachtneming van de huidige stand van zaken m.b.t. Covid-19,  offline en online plaatsvinden. Fysiek zal er worden vergaderd in de Tolhuistuin, IJpromenade 2 te Amsterdam. Daar zijn –  op dit moment – maximaal 50 mensen welkom. Zowel voor de fysieke als online deelneming dient u zich van tevoren te registeren. U ontvangt daarover nog nader bericht.

De ledenvergadering zal om 13.30 beginnen en daarin staan onder meer de bestuursverkiezingen en de behandeling van financiële stukken op de agenda.

Het wetenschappelijke gedeelte begint om 14.00 uur en zal als thema hebben:

Hot topics m.b.t. de implementatiewet http://Het wetenschappelijke gedeelte begint om 14.00 uur en zal als thema hebben: Hot topics m.b.t. de implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (richtlijn 2019/790 / kamerstuk 35 454) richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (richtlijn 2019/790 / kamerstuk 35 454)

Het voorlopige programma is als volgt:

14.00 – 14.50

Voorstel voor artikel 29c-e Auteurswet (art 17 richtlijn), mede tegen het licht van de implementatie in andere landen, de recente consultatie van de Europese Commissie en de conclusie van de AG in de Youtube en Cyando zaken.

14.50 – 15.10 Pauze

15.10 – 16.00

De onderwijsexcepties en afstandsonderwijs; voorstel voor een amendement om online classroom use onder artikel 12 lid 5 Aw te brengen (het ‘Corona amendement’).

Met vriendelijke groet,

Anja Kroeze, secretaris