AANKONDIGING ALV EN WEBINAR: 30 OKTOBER 2020 13:30-16:00 UUR Hot topics m.b.t. de implementatiewet richtlijn auteursrecht

Geachte leden,

Graag informeer ik u dat de eerstvolgende VvA ledenvergadering en studiemiddag plaats zal vinden op vrijdag 30 oktober a.s. Wij verzoeken u vriendelijk deze datum in uw agenda te reserveren. Wij verheugen ons op uw deelname.

De vergadering zal  – met inachtneming van de huidige stand van zaken m.b.t. Covid-19 en anders dan eerder aangekondigd – uitsluitend online plaatsvinden. Voor online deelneming aan het webinar is registratie vooraf verplicht.

Leden en studenten

Leden van de Vereniging voor Auteursrecht en studenten kunnen zich aanmelden via de onderstaande link.

https://zoom.us/webinar/register/WN_9JCQWU_jRVetaJtRClzN6w

Niet-leden

Niet-leden kunnen zich aanmelden na betaling van € 50,- voor deelname via onderstaande link. Na betaling kunt u zich aanmelden voor het webinar.

https://useplink.com/payment/I9aVGQLbRBAkvNjMnN57/

De ledenvergadering zal om 13.30 beginnen en daarin staan onder meer de bestuursverkiezingen en de behandeling van financiële stukken op de agenda.

Het wetenschappelijke gedeelte begint om 14.00 uur en zal als thema hebben: Hot topics m.b.t. de implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (richtlijn 2019/790 / kamerstuk 35 454)

Het programma is als volgt:

14.00 – 14.50 Voorstel voor artikel 29c-e Auteurswet (art 17 richtlijn), mede tegen het licht van de implementatie in andere landen, in het bijzonder Duitsland, de recente consultatie van de Europese Commissie en de conclusie van de AG in de Youtube en Cyando zaken.

Inleidende presentaties door: Michael Grünberger, Hoogleraar Intellectueel eigendomsrecht, Universiteit van Bayreuth, en Jacqueline Seignette, Höcker

14.50 – 15.10 Pauze

15.10 – 16.00

De onderwijsexcepties en afstandsonderwijs; voorstel voor een amendement om online classroom use onder artikel 12 lid 5 Aw te brengen (het ‘Corona amendement’).

Inleidende presentaties door: Stef van Gompel, IViR, en Hanneke Holthuis, Pictoright

Tot de 30e en voor allen: stay safe!

Met vriendelijke groet,

Anja Kroeze, secretaris