Ledenvergadering/Studiemiddagen Archive

“Waardering, zekerheid en faillissement met betrekking tot auteursrechtelijke aanspraken“

Ledenvergadering 13 februari 2009 Programma 13 februari 2009 Presentaties: D. van Engelen-Vermogensrechtelijke waardebeperkingen S. de Wit-Waardering

“Mededinging tussen organisaties voor collectief rechtenbeheer” en “de voorstellen voor duurverlenging van de naburige rechten”

Ledenvergadering 10 oktober 2008 Programma 10 oktober 2008 Presentatie: S. van Gompel-Richtlijnvoorstel Duurverlenging Naburige Rechten

“Collectief Beheer en tariefgeschillen: de NMa, rechter, wettelijke geschillencommissie of zelfregulering”

Ledenvergadering 23 mei 2008 Programma 23 mei 2008 Presentaties: J.M.B Seignette-Collectief beheer en tariefverschillen

“Belemmert het auteursrecht de ontsluiting van de 20e eeuw?“

Ledenvergadering 18 januari 2008 Programma 18 januari 2008 Presentaties: A. Verheusen-Databank Digitale Dagbladen N. Verhagen- Het