Data studiemiddagen 2020

In 2020 zullen de studiemiddagen/ledenvergaderingen plaatsvinden op:

  • 14 februari
  • 12 juni
  • 30 oktober