Data studiemiddagen 2021

In 2021 zullen de studiemiddagen/ledenvergaderingen plaatsvinden op: 5 februari, 18 juni en 15 oktober