SAVE THE DATE : 17 februari 2023 14:00 – 17:00 uur

CELEBRITY MARKETING, LOOKALIKES EN DEEPFAKES NA VERSTAPPEN/PICNIC

VvA studiemiddag op vrijdag 17 februari 2023 van 14:00 – 17:00 uur in de Tolhuistuin, IJpromenade
2 te Amsterdam:

In reclame, social media en satirische programma’s: overal zien we de beeltenis en stem van politici, topsporters, artiesten, tv presentatoren, influencers en andere bekende personen voorbij komen. Vaak foto’s van de personen zelf, maar ook lookalikes of filmpjes waarin een digitaal bewerkte versie van de persoon te zien en te horen is. De kwaliteit van deze filmpjes verraadt vaak dat het om een fake gaat, maar de technologie voor beeldbewerking wordt steeds beter en toegankelijker. Hierdoor zal het onherroepelijk lastiger worden voor bekende en niet bekende personen om hun identiteit te bewaken en ongewenste commerciële, politieke of satirische uitingen tegen te gaan. Is het recht toegerust op deze ontwikkeling?
 
Tijdens de studiemiddag bespreken we de rol van het portretrecht, mede aan de hand van de recente rechtspraak, waaronder de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Verstappen/Picnic. Ook besteden we aandacht aan alternatieve beschermingsgrondslagen, zoals AVG, onrechtmatige daad, merkenrecht en naburig recht.
 
Sprekers:
Olaf Trojan, Bird & Bird
Richard Trouborst, RU Leiden
Marjolein Driessen, Legaltree
 
Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt.
 
Voor deze bijeenkomst kunt u 2 VSO/PO punten behalen.