ALV EN STUDIEMIDDAG VAN DE VVA OP VRIJDAG 6 OKTOBER OM 13:30 UUR IN HET WEST-INDISCH HUIS, HERENMARKT 99 TE AMSTERDAM

De eerstvolgende VvA ledenvergadering en studiemiddag plaats zal vinden op vrijdag 6 oktober a.s. in het West-Indisch Huis te Amsterdam.

De studiemiddag ziet er iets anders uit dan normaal, omdat deze gecombineerd wordt met de conferentie “Rethinking Media Law and Policy for Europe”, georganiseerd door IvIR. De toegang is gratis, u bent van harte welkom om de gehele dag bij te wonen. Koffie, lunch en borrel worden aangeboden door IvIR. Gezien het internationale karakter van de conferentie zal de voertaal Engels zijn.

Naast de studiemiddag zal er ook een korte extra Algemene Ledenvergadering plaatsvinden voor de herbenoeming van enkele bestuursleden en de kascommissie, waarvoor wij alle leden van harte uitnodigen.

Het programma is als volgt:

Het dagprogramma is als volgt:

08:30 – 08:45 uur – inloop

08:45 – 09:00 uur – welkomstwoord van Martin Senftleben

09:00 – 10:30 uur – Sessie 1: Constitutional and Institutional Changes and Challenges

10:30 – 11:00 uur – koffiepauze

11:00 – 12:45 uur – Sessie 2: Public interest, Quality, Pluralism, Regulatory Questions

12:45 – 13:30 uur – lunch

13:30 – 14:00 uur – Algemene Ledenvergadering VvA

14:00 – 15:45 uur – Sessie 3: Financial Sustainability and Press Publishers’ Right (PO/VSO punten voor VvA-leden)

     14:00 uur – opening door dagvoorzitter Mireille van Eechoud

     14:05 uur – Harmonization and fragmentation – Eleonora Rosati

     14:15 uur – Negotiation Framework – Martin Kretschmer & Ula Furgal

     14:25 uur – Competition Law and Renumeration Claims – Moritz Sutterer

     14:35 uur – Press Publishers’ Right: A Response to AI Challenges?

     14:45 uur – paneldiscussie met Stef van Gompel (Vrije Universiteit); Mira Herens (NVJ); Tobias Mckenney (Google); Aurore Raoux (News Media Europe)

15:45 – 16:15 uur – koffiepauze

16:15 – 17:45 uur – Sessie 4: Platforms and AI (PO/VSO punten voor VvA-leden)

     16:20 uur – Journalism, Platforms, and the Structures of Public Speech – Andrew Kenyon

     16:30 uur – Awful but Lawful Content and Hybrid Governance – Stephan Dreyer

     16:40 uur – Regulating Influencers – Nadia Feci and Peggy Valcke

     16:50 uur – eerste paneldiscussie

      17:00 uur – Digital Constitutionalism: Media Freedom and Right to Information Online – Bernd Justin Jütte

     17:10 uur – Welfare Economics and Interventions in News Markets in the Age of AI – Joost Poort

     17:20 uur – News Media and Big Tech’s Lobby Efforts – Kristina Irion and Melinda Rucz

     17:30 uur – tweede paneldiscussie

17:45 uur – dagafsluiting door Martin Senftleben

18:00 uur – afsluitende borrel

Locatie:
Let op: De studiemiddag wordt gehouden in het West-Indisch Huis in Amsterdam (adres: Herenmarkt 99, 1013 EC Amsterdam).

Praktische informatie studiemiddag (aanmelding verplicht):
Deelname aan het congres inclusief studiemiddag is gratis.
Aanmelding gaat via het formulier van de congreswebsite IvIR. Geef hierbij aan dat u lid bent van de vereniging voor Auteursrecht. U hoeft niet ook het secretariaat te mailen dat u aanwezig zal zijn.
Voor deze bijeenkomst kunt u VSO/PO punten behalen volgens het bepaalde in artikel 4.4 Verordening op de Advocatuur. Hiervoor is noodzakelijk dat u de presentielijst tekent, zowel bij aankomst als vertrek.