Ledenvergadering/Studiemiddagen Archive

“Werkbegrip: werk en bewerking”

Ledenvergadering 7 februari 2014 Programma wetenschappelijk gedeelte 07-02-2014 Presentaties: M. Senftleben-Bewerkingsrecht-Europees geharmoniseerd? M. van Eechoud-HvJEU aan

“Buma 100 jaar: Het openbaarmakingsrecht in 2025”

Ledenvergadering 11 oktober 2013 “Buma 100 jaar: Het openbaarmakingsrecht in 2025” Presentaties: J.M.B. Seignette, Het openbaarmakingsrecht

“Auteurscontractenrecht”

Ledenvergadering 24 mei 2013 ‘Programma_VvA_240513’ Presentatie: N. van Lingen-Geschillencommissie in het Auteursrecht  

“De toekomst van de thuiskopie”

Ledenvergadering 25 januari 2013 Presentaties: J.M.B. Seignette – Thuiskopie in de cloud K.J. Koelman – Thuiskopie

“Auteurswet in perspectief, verleden en actualiteit”

Ledenvergadering 9 november 2012 Programma ledenvergadering VvA 9 nov 2012 Presentaties: S.J. van Gompel-Object, Subject &

“Filmauteursrecht (Art. 45a e.v. Auteurswet)”

Ledenvergadering 25 mei 2012 Programma 25 mei 2012 Presentaties: J. Kabel-De bijzondere bepalingen betreffende filmwerken, meer

“Immateriële openbaarmaking – recente Nederlandse en Europese rechtspraak “

Ledenvergadering 20 januari 2012 Programma_20 januari 2012 Presentaties: A. Groen-Immatriële Openbaarmaking, per sateliet of kabel J.M.B

“Auteursrecht en e-books”

Ledenvergadering 14 oktober 2011 Programma 14 oktober 2010 Presentaties: E. Wybenga-Ongebonden werk-Wat biedt het nieuwe auteurscontractenrecht

“De nieuwe omgeving van het auteursrecht”

Ledenvergadering 27 mei 2011 Programma_27 mei 2011 Presentatie: M. Senftleben-Flexibel auteursrecht  

“Handhaving van het auteursrecht”

Ledenvergadering 28 januari 2011 Programma 28 januari 2011 Presentaties: N. Hagemans-ACTA en de FTA’s- IE-richtlijnen als

“Auteursrecht en toepasselijk recht”

Ledenvergadering 8 oktober 2010 Programma 8 oktober 2010 Presentatie: N. Zhao-Chinese choice-of-law rules in copyright disputes

“Auteurscontractenrecht“

Ledenvergaderin 11 juni 2010 Programma 11 juni 2010 Presentatie: J. Poort en J. Theeuwes-Economisch perspectief: De