Bestuur

Met ingang van 30 oktober 2020 is het bestuur van de vereniging als volgt samengesteld:

 • Prof. mr P.H. Blok;
 • Prof. dr. M.M.M. van Eechoud (vice-voorzitter);
 • mr S.R.M.T. Janssen (secretaris);
 • mr drs M. Schok (penningmeester);
 • mr dr. J.M.B. Seignette (voorzitter);
 • Prof. dr. M.R.F. Senftleben;
 • mr dr. C.B. van der Net;
 • mr H. Osinga;
 • Prof. mr A.A. Quaedvlieg;
 • mr M.R. de Zwaan.

Ereleden:

 • Prof. mr H. Cohen Jehoram;
 • Prof. mr F.W. Grosheide;
 • Prof. mr. P.B. Hugenholtz;
 • Prof. mr J.H. Spoor.

Leden Executive Committee ALAI:

 • Prof. mr H. Cohen Jehoram (erelid);
 • Prof. Dr. M.M.M. van Eechoud;
 • mr J.G.M. Kroeze;
 • mr dr. J.M.B. Seignette;
 • Prof. dr. M.R.F. Senftleben;
 • Prof. mr A.A. Quaedvlieg;
 • Prof. mr J.H. Spoor (coopted member).