Het tijdschrift AUTEURSRECHT (tot 2020 bekend onder de naam “AMI”) wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA) uitgegeven door deLex bv (www.delex.nl) en verschijnt 4 maal per jaar. Ook de website www.auteursrecht-online.nl wordt verzorgd door deLex. De website bevat de nummers van AMI vanaf jaargang 2003 tot 2020. Vanaf 2021 bevat de website de nummers van Auteursrecht.

Redactie

De redactie bestaat uit: mr. A.M. van Aerde, dr. S.J. van Gompel (voorzitter), prof. mr. P.B. Hugenholtz, mr. M.E. Kingma, mr. S.C. van Loon, mr. dr. C.B. van der Net, mr. L.D. Schumacher, mr. P. Teunissen, prof. mr. D.J.G. Visser en mr. M.R. de Zwaan.

Redactieadres: Maria Streppel, mstreppel@delex.nl, Weteringschans 28, 1017 SG Amsterdam, www.delex.nl 

Vereniging voor Auteursrecht (VvA)

De Vereniging voor Auteursrecht (VvA) houdt zich bezig met de studie van het auteursrecht en aanverwante onderwerpen en is een vrije wetenschappelijke vereniging. De VvA heeft voorts als doel mee te werken aan de doelstellingen van de Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI), waaronder de studie, de ontwikkeling, de verdediging en het uitdragen van de juridische beginselen die de internationale bescherming door het auteursrecht waarborgen.

Abonnementen

Bij het lidmaatschap van de Vereniging voor Auteursrecht is het abonnement op het tijdschrift Auteursrecht inbegrepen. De contributie bedraagt per jaar € 170,00 voor gewone leden en € 435,00 voor rechtspersonen.

Er bestaat ook de mogelijkheid alleen een abonnement op Auteursrecht te nemen, zonder het lidmaatschap van de Vereniging voor Auteursrecht. Een dergelijk abonnement kost € 130 per jaar, excl. BTW, incl. verzendkosten. De prijs losse nummers is € 25.

Een abonnement loopt per kalenderjaar. Reeds verschenen nummers worden bij een nieuw abonnement nagestuurd.

Beëindiging abonnement: abonnementen kunnen alleen schriftelijk, tot uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

Adreswijziging: Bij wijziging van tenaamstelling, e-mailadres en/of adres graag een bericht met de gewijzigde gegevens naar het secretariaat van de Vereniging voor Auteursrecht: secretariaat@verenigingvoorauteursrecht.nl en naar service@delex.nl

Contact AUTEURSRECHT

Redactieadres

Maria Streppel, mstreppel@delex.nl, Weteringschans 28, 1017 SG Amsterdam, www.delex.nl 

Uitgever

deLex bv

www.delex.nl

Website www.auteursrecht-online.nl