Lidmaatschap1

De Vereniging voor Auteursrecht kent op dit moment om en nabij de 400 leden en is daarmee de grootste vereniging binnen de ALAI. Het lidmaatschap stelt geen formele eisen; niet alleen juristen kunnen lid zijn maar ook schrijvers, architecten, uitvoerende kunstenaars en meer in het algemeen iedereen die belang stelt in de bescherming van werken van letterkunde, wetenschap of kunst. De leden ontvangen zes maal per jaar het tijdschrift AMI voor auteurs-, media- en informatierecht. Er zijn drie ledenvergaderingen/studiemiddagen per jaar. Gewoonlijk staat daarin een bepaald thema centraal, dat door sprekers met uiteenlopende achtergrond wordt ingeleid, waarna soms met een panel, maar altijd met de zaal wordt gediscussieerd. De notulen en de ledenlijst zullen per e-mail worden toegezonden aan alle leden.

Als lid van de vereniging kunt u deelnemen aan studiecommissies die gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen over allerlei auteursrechtelijke onderwerpen. Actieve leden zijn altijd welkom.

Bij het lidmaatschap van de Vereniging voor Auteursrecht is het abonnement op het tijdschrift voor Auteurs-, Media & Informatierecht (AMI) inbegrepen. De contributie bedraagt € 155,00 voor gewone leden, € 395,00 voor rechtspersonen en € 77,50 voor student-leden.

U kunt u aanmelden als lid door het inschrijfformulier te mailen naar: secretariaat@verenigingvoorauteursrecht.nl

Er bestaat ook de mogelijkheid alleen een abonnement op AMI te nemen, zonder het lidmaatschap van de Vereniging voor Auteursrecht. Een dergelijk abonnement kost € 93,50 (inclusief 6% btw). Indien u voor deze optie kiest kunt u een mail sturen naar: service@delex.nl