SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2016

De ledenvergaderingen

In 2016 hebben de ledenvergaderingen plaatsgevonden op 12 februari, 3 juni en 14 oktober.

De ledenvergadering van 12 februari 2016 vond plaats in de Tolhuistuin te Amsterdam. Het onderwerp tijdens het wetenschappelijk gedeelte was “Interne digitale markt en portabiliteit” onder leiding van mw. mr. J.G.M. Kroeze (Buma/Stemra en secretaris VvA). Het eerste onderwerp werd verzorgd mr. C.B. van der Net (Ministerie van Veiligheid en Justitie). Hierna volgde een presentaties door prof.mr. D.J.G. Visser (Visser, Schaap & Kreijger/Universiteit Leiden) met als thema “Voorstel Verordening portabiliteit” Na de pauze werd de vergadering vervolgd met een paneldiscussie onder leiding van mr. J.G.M. Kroeze. In dit panel namen mr. O. Delfos Visser (MPAA), mr. K. Gayadien (Vevo), mr. V. van den Eijnde (Pictoright), mr. S. Blom (RTL Nederland) en dhr. M. Andriessen (Nlkabel) plaats.

De ledenvergadering van 3 juni 2015 vond plaats in de Tolhuistuin te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp “Dienst of goed? Digitale distributie van werken”. De inleiding op het onderwerp, namelijk de stand van zaken wat betreft de rechtspraak van het HvJ, werd verzorgd door dagvoorzitter prof.mr. M.M.M. van Eechoud (Universiteit van Amsterdam en vice-voorzitter VvA). Hierna werd een presentatie gegeven door prof. E. Tjong Tjin Tai (Universiteit Tilburg) met de titel “Databestanden (files) als object van eigendom”. De presentatie getiteld “Kooprecht voor digitale content werd gehouden door dr. E. Neppelenbroek (Universiteit Groningen). Er volgde een plenaire discussie o.l.v. prof. M. Senftleben (Bird & Bird en VvA bestuurslid) met een aftrap door prof. D. van Engelen (Universiteit Maastricht). Na de pauze gaf prof.mr. A. Quaedvlieg (Radboud Universiteit en VvA bestuurslid) een bevlogen toespraak met als titel “Digitale uitputting, goed idee?”. De laatste presentatie “Gelijke behandeling off- en online gebruik werd verzorgd door mr. Struik (CMS Derks Star Busmann) waarna hij met het publiek discussieert over dit onderwerp.

De ledenvergadering van 14 oktober 2015 vond plaats in Restaurant 1e klas te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp “Recente ontwikkelingen: Sanoma/GS Media en het Value Gap voorstel”. Mr. J.G.M. Kroeze (Buma/Stemra en secretaris VvA) was de dagvoorzitter en mr.dr. J.M.B. Seignette leidde het onderwerp in. Hierna volgde de presentaties van B. Özgen (GESAC) en E. Rosati (Universiteit van Southhampton en IPKat blogger) met respectievelijk de titels: “European Grouping of Societies of Authors and Composers” en “Perspectives”. Na de pauze volgde er een panel discussie met mr.dr. J.M.B. Seignette als moderator en de panelleden waren mr. M. Antic (Google Netherlands), mr. R. Chavannes (Brinkhof Advocaten), mr. T. Kuik (Brein), mr. B. Özgen (GESAC) en mr. E. Rosati (University of Southhampton). Hierbij kwam de uitspraak inzake Sanoma/GS Media te sprake. Tevens werd er gedebatteerd over het ‘Value Gap’ voorstel in artikel 13 van de ontwerprichtlijn van de Europese Commissie van 14 september 2016 over auteursrecht in de digitale markt.

De leden

De VvA telde op 31 december 2015 in totaal 466 leden en op 31 december 2016 in totaal 433 leden.

Het bestuur

Prof. mr. dr. M. de Cock Buning is afgetreden als lid van het bestuur op 3 juni 2016. De volgende bestuursleden die voor aftreden stonden , mr drs. J. Seignette, mr. J.G.M. Kroeze, mr. C.A Zuidema, prof. dr. M. van Eechoud en mr. C.B. van der Net hebben zich op de ledenvergadering van 3 juni herkiesbaar gesteld en zijn herkozen

Studiecommissies

Er waren in 2016 geen studiecommissies.

De ALAI

Op 15 en 16 september 2016 hebben de studiedagen van de ALAI in Rome plaats gevonden. Het onderwerp was “Applied Arts under IP law, the uncertain border between beauty and usefulness”.

Informatierecht/AMI

Informatierecht/AMI is in 2016 zes keer verschenen (waarvan de laatste een dubbel nummer was: 2016-6/2017-1).

Hoofddorp, mei 2017