Vergoedingen en bescherming van werken van buitenlandse makers – webinar vrijdag 11 februari 2022

Lees hier de presentatie(s) van de studiemiddag:

Beste leden van de Vereniging voor Auteursrecht,

Graag informeer ik u dat de eerstvolgende VvA studiemiddag als webinar plaats zal vinden op vrijdag 11 februari a.s. om 14.00 uur. De middag zal in het teken staan van vergoedingen en bescherming van werken van buitenlandse makers.

De studiemiddag kan digitaal worden gevolgd via Zoom.

Gelijke behandeling is een basisbeginsel in de internationale verdragen op het gebied van auteursrecht en naburige rechten. Het beperken van bescherming voor buitenlandse rechthebbenden is alleen in specifieke gevallen toegestaan. Bij de toepassing van reciprociteitseisen is Nederland bovendien beperkt vanwege de bevoegdheden van de EU op het internationale toneel.

Op de studiemiddag staan actuele reciprociteitsvraagstukken centraal: rond vormgeving en vergoedingsaanspraken. Met bijdragen van:

•           Mr. Frank Eijsvogels

•           Prof.mr. Bernt Hugenholtz

•           Sean S. Wooden, J.D.

•           Prof. mr. Antoon Quaedvlieg

•           Mr. Hans Osinga (moderator)

•           Prof. mr. Mireille van Eechoud, hoogleraar informatierecht, UvA (inleider)

PROGRAMMA

(Studiemiddag over) vergoedingen en bescherming van werken van buitenlandse makers

14.00 uur – Opening

14.05 uur – Inleiding Mireille van Eechoud over reciprociteit in het internationale auteursrecht

14.10 uur – Sean S. Wooden (partner Katten Muchin Rosenman) geeft een korte inleiding over de bescherming van toegepaste kunst (‘useful articles’) onder Amerikaans auteursrecht, en de consequenties van de Star Athletica, LLC v. Varsity Brands uitspraak van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten.

Zie: Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc. – Wikipedia

14.20 uur – Reciprociteit bij vormgeving

Frank Eijsvogels (Hoyng Rokh Monegier) staat stil bij de uitzondering in de Berner Conventie voor bescherming van werken van toegepaste kunst. Nederland mag auteursrechtelijke bescherming onthouden aan werken die in het land van oorsprong niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Vraag is wel hoe deze uitzondering moet worden geïnterpreteerd. Is sprake van een abstracte toets, of moet in concreto vaststaan dat het specifieke ontwerp is beschermd? Dat is de kernvraag in de zaak over de Dining Sidechair Wood-stoel (Kwantum/Vitra) waar de HR zich over buigt.

15.10 uur Reciprociteit bij wettelijke vergoedingsaanspraken

Bernt Hugenholtz en Antoon Quaedvlieg gaan in op de vraag of wettelijke vergoedingsaanspraken net als exclusieve rechten onder het beginsel van gelijke behandeling vallen. Met de introductie van een wettelijk verankerd vergoedingsrecht voor Video on Demand (VOD) is de vraag actueel of ook rechthebbenden van buiten de EU/EER daarop aanspraak kunnen maken. Heeft het RAAP-arrest van het HvJEU nog gevolgen?

Met vriendelijke groet,

Samantha Janssen, secretaris

Datum en tijd: vrijdag 11 februari 2022 om 14:00 uur via Zoom

Deelname (aanmelding verplicht)

Leden en studenten

Leden van de Vereniging voor Auteursrecht en studenten kunnen zich aanmelden via de Zoom-link :
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMpcuCppjIoGtFb7WohhpCAqiTMztEf6wB8

Niet-ledenS

Niet-leden kunnen zich aanmelden na betaling van € 50,- voor deelname via de betaallink : https://paymentlink.mollie.com/payment/vOM6HahtljWAWNKR93qvp/

Na betaling kunt u zich aanmelden voor de studiemiddag via de Zoom link (
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMpcuCppjIoGtFb7WohhpCAqiTMztEf6wB8).