AI en auteursrecht – Studiemiddag vrijdag 9 juni 2023

Hieronder vindt u de presentaties van de studiemiddag van de VvA van vrijdag 9 juni 2023 met het onderwerp AI en auteursrecht. Het was een leuke, informatieve en drukbezochte middag.

De middag werd geopend door de dagvoorzitter Prof. Mr Peter Blok.

De sprekers waren Dr. Peter Bloem (Vrije Universiteit) over de stand van de techniek op het gebied van generative AI. Daarna volgde een gezamenlijke presentatie door Dr. João Quintais (Universiteit van Amsterdam) en Prof. Mr. Dirk Visser (Universiteit Leiden) over AI en Europees auteursrecht. Zij bespraken onder meer de auteursrechtelijke bescherming van de producten van AI-systemen en de toepassing van de beperkingen van het auteursrecht, naburig recht en databankenrecht op de input en output van AI-systemen.

Als afsluiting volgde er een levendige paneldiscussie met de sprekers, Paul Keller (Universiteit Amsterdam) en de zaal, onder leiding van Mr. Cyril van der Net.