Secretarieel jaarverslag 2008

De ledenvergaderingen

In 2008 hebben de ledenvergaderingen plaatsgevonden op 18 januari, 23 mei en 10 oktober 2008.

De ledenvergadering van 18 januari 2008 vond plaats bij de Openbaar Bibliotheek Amsterdam. Voor belangstellenden vond er voorafgaande aan de vergadering een rondleiding plaats. Het onderwerp tijdens het wetenschappelijk gedeelte was “Belemmert het auteursrecht de ontsluiting van de 20e eeuw?“ onder leiding van Michel Frequin. Inleidingen werden verzorgd door Mirjam Elferink (CIER), Stef van Gompel (onderzoeker bij IViR), Astrid Verheusen (projectmanager Koninklijke Bibliotheek), Edwin van Huis (directeur Instituut voor Beeld en Geluid) en Nol Verhagen (bibliothecaris UB Amsterdam, voorzitter juridische commissie FOBID). Daarna volgde een paneldiscussie met en tussen de sprekers.

De ledenvergadering van 23 mei 2008 vond plaats bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp “Collectief Beheer en tariefgeschillen: de NMa, rechter, wettelijke geschillencommissie of zelfregulering”. Inleidingen werden verzorgd door Jacqueline Seignette (lid van het bestuur en advocaat bij Höcker Advocaten), Dirk Visser (hoogleraar IE-recht te Leiden en advocaat bij Klos Morel Vos & Schaap) Aad Kosto (voorzitter van VOICE) en Joke van den Bandt-Snel (VNO/NCW). Daarna volgde een paneldiscussie tussen voornoemde sprekers en de aanwezigen in de zaal.

Ook de ledenvergadering van 10 oktober 2008 vond plaats bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Het onderwerp tijdens het wetenschappelijk gedeelte was: “Mededinging tussen organisaties voor collectief rechtenbeheer” en “de voorstellen voor duurverlenging van de naburige rechten”. Inleidingen werden verzorgd door Paul Kreijger (advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer), Kamiel Koelman (advocaat bij (thans) Van Diepen Van der Kroef Advocaten) en Stef van Gompel (onderzoek bij IViR). De middag eindigde met een discussie onder leiding van Dirk Visser (hoogleraar IE-recht te Leiden, advocaat bij Klos Morel Vos & Schaap) tussen de sprekers en de aanwezige leden.

De leden

De VvA telde op 31 december 2007 in totaal 542 leden en op 31 december 2008 in totaal 539 leden.

Het bestuur

Aftredende leden van het bestuur waren op 23 mei 2008 mr M. Reinsma en mr M. Frequin. De overige bestuursleden die voor aftreden stonden, prof. mr M. de Cock Buning, prof. mr P.B. Hugenholtz, mr J.G.M. Kroeze en mr J.M.B. Seignette hebben zich op de ledenvergadering van 23 mei herkiesbaar gesteld. Het bestuur heeft mr M. Langendoen en mw. mr C. Zuidema als nieuwe bestuursleden voorgedragen. De leden hebben ingestemd met de benoeming van de herkiesbaar gestelde c.q. de voorgedragen bestuursleden. De vereniging heeft haar grote dank uitgesproken aan mr M. Frequin en mr M. Reinsma die vele jaren met grote inzet in het bestuur zitting hebben genomen.

De studiecommissies

In 2008 was de studiecommissie Rechtsgeschiedenis tot december de enige fungerende studiecommissie. Er zijn door de studiecommissie geen bijzondere activiteiten gemeld in dat jaar. In december is de studiecommissie Toezicht actief geworden.

De ALAI

Van 6 oktober t/m 8 oktober 2008 heeft het Congres van de ALAI plaatsgevonden in Dubrovnik (Kroatië). Het onderwerp van het Congres was: “Cultural diversity: its effect on authors and performers in the context of globalisation”. Op de eerste dag waren de subonderwerpen “Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions”, “Relations between Copyright, and Cultural Heritage Protection Regulations and Cultural Diversity”, “Importance of Moral Rights for Cultural Heritage and Diversity”, “Legal Protection of Folklore and Cultural Diversity”, “International Protection of Folklore” en “Particular Experiences in the Legal Protection of Folklore and Cultural Diversity”.

Op de tweede dag ging het over “Social and Cultural Roles of Collective Management Societies: Particularly in the Case of Multi-territorial Licensing”.

Informatierecht/AMI

Informatierecht/AMI is in 2008 zes keer verschenen.

 

Hoofddorp, mei 2009