Data studiemiddagen 2017

In 2017 zullen de studiemiddagen plaatsvinden op de volgende data:

10 februari

9 juni

3 november