Tijdschrift voor auteurs-, media- & informatierecht

Het tijdschrift AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA) uitgegeven door deLex bv (Mr. C.A. Zuidema, czuidema@delex.nl) en verschijnt zes maal per jaar. Ook de website www.ami-online.nl wordt verzorgd door deLex. De website bevat de nummers van AMI vanaf jaargang 2003.

Redactie

De redactie bestaat uit: mr. K.J. Koelman (voorzitter), Prof. dr. M.R.F. Senftleben, mr. drs. A.C. Beunen, prof. mr. M.M.M. van Eechoud, dr. S.J. van Gompel, prof. mr. J.J.C. Kabel, mr. N. van Lingen, mr. G.J.H.M. Mom, mr. C.B. van der Net, prof. mr. J.H. Spoor, mr. M.R. de Zwaan en Dr. mr. A.E. de Hingh (eindredactie, adehingh@delex.nl).

Vereniging voor Auteursrecht (VvA)

De Vereniging voor Auteursrecht (VvA) houdt zich bezig met de studie van het auteursrecht en aanverwante onderwerpen en is een vrije wetenschappelijke vereniging. De VvA heeft voorts als doel mee te werken aan de doelstellingen van de Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI), waaronder de studie, de ontwikkeling, de verdediging en het uitdragen van de juridische beginselen die de internationale bescherming door het auteursrecht waarborgen.

Abonnementen

Bij het lidmaatschap van de Vereniging voor Auteursrecht is het abonnement op het tijdschrift voor Auteurs-, Media & Informatierecht (AMI) inbegrepen. De contributie bedraagt € 143,00 voor gewone leden, € 378,00 voor rechtspersonen en € 77,00 voor student-leden.

Er bestaat ook de mogelijkheid alleen een abonnement op AMI te nemen, zonder het lidmaatschap van de Vereniging voor Auteursrecht. Een dergelijk abonnement kost € 93,50 (inclusief 6% btw).

Contact AMI

Redactieadres

Redactie:  adehingh@delex.nl

Redactieadres: Keizersgracht 488, 1017 EH Amsterdam

Uitgever

Uitgeverij deLex, Keizersgracht 488, 1017 EH Amsterdam, tel: 020-3452212, fax: 020-3452213, e-mail: service@delex.nl, www.delex.nl

Website www.ami-online.nl