Bestuur

Met ingang van 9 juni 2023 is het bestuur van de vereniging als volgt samengesteld:

 • prof.dr. M.M.M. van Eechoud (voorzitter)
 • mr. H. Osinga (vice-voorzitter)
 • mr.dr. M. Schok (penningmeester)
 • mr. S.J. Donker (secretaris)
 • mr.dr. S.C. van Loon
 • mr.dr. C.B. van der Net
 • mr.dr. J.M.B. Seignette
 • prof.dr. M.R.F. Senftleben

Ereleden:

 • prof.mr. H. Cohen Jehoram
 • prof.mr. F.W. Grosheide
 • prof.mr. P.B. Hugenholtz
 • prof.mr. J.H. Spoor

Leden Executive Committee ALAI:

 • prof.mr. H. Cohen Jehoram (erelid)
 • prof.dr. M.M.M. van Eechoud
 • mr.dr. J.M.B. Seignette
 • prof.dr. M.R.F. Senftleben
 • prof.mr. J.H. Spoor (coopted member)