Secretarieel jaarverslag 2006

De ledenvergaderingen

In 2006 hebben de ledenvergaderingen plaatsgevonden op 27 januari, 19 mei en 27 oktober.

De ledenvergadering van 27 januari 2006 vond plaats bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen aan de Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam. Het onderwerp tijdens het wetenschappelijk gedeelte was “Thuiskopie in de 21e eeuw”. Inleidingen werden verzorgd door prof. mr P.B. Hugenholtz (hoogleraar IvIR), mevr. mr dr. L. Guibault (docent IvIR), prof. mr D.J.G. Visser (hoogleraar IE-recht te Leiden, advocaat Klos Morel Vos & Schaap) en A.F.J. Beemsterboer (directeur Cedar en van de Stichting De Thuiskopie). Daarna volgde een paneldiscussie met prof. mr P.B. Hugenholtz genoemd, mr P.R.C. Solleveld (directeur NVPI), mr C. Alberdingk Thijm (advocaat SOLV), M. van de Velde (Consumentenbond) en C. van der Net (Ministerie van Justitie).

De ledenvergadering van 19 mei 2006 vond eveneens plaats bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp “Van Kopijrecht naar auteursrecht”. Inleidingen werden verzorgd door mr R. Klomp (voorzitter studiecommissie rechtsgeschiedenis, advocaat), mevr. mr  M. Reinsma (zelfstandig adviseur), dr. mr. D. Peeperkorn (onderzoeker CIER), dr. mr  R.M. Verhoogt (Ministerie OC&W) en prof. mr  J.H. Spoor (hoogleraar Vrije Universiteit van Amsterdam en advocaat). Daarna volgde een paneldiscussie tussen voornoemde sprekers en de aanwezigen in de zaal.

Ook de ledenvergadering van 27 oktober 2006 vond plaats bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Het onderwerp tijdens het wetenschappelijk gedeelte was Op de grens van het auteursrecht en merkenrecht”. Inleidingen werden verzorgd door prof. mr W. Grosheide (hoogleraar CIER/advocaat Van Doorne), mevr. mr L. Quanjel-Schreurs (Open Universiteit), mr J.W. Knipscheer (advocaat Van Doorne), mr S. Klos (advocaat Klos Morel Vos & Schaap) en mr M. Senftleben (WIPO).  De middag eindigde met een discussie onder leiding van prof. mr A.A. Quaedvlieg (voorzitter VvA, hoogleraar Universiteit Nijmegen en advocaat Klos Morel Vos & Schaap) tussen de sprekers en de aanwezige leden.

 De leden

De VvA telde op 31 december 2006 in totaal 522 leden.

Het bestuur

Aftredende leden van het bestuur waren in 2006 prof. mr J.H. Spoor, mevr. prof. mr  M. de Cock Buning, prof. mr P.B. Hugenholtz, mr M.J. Frequin, mevr. mr J.G.M. Kroeze (secretaris) en mevr. mr M. Reinsma. Behalve prof. mr J.H. Spoor hebben zij zich allen op de ledenvergadering van 19 mei herkiesbaar gesteld. Het bestuur heeft in de plaats van prof. mr J.H. Spoor als kandidaat mevr. dr. J.M.B Seignette voorgedragen. De betreffende bestuursleden en mevr. dr. J.M.B. Seignette zijn allen (in dezelfde functie) her- respectievelijk gekozen. De vereniging heeft haar grote dank uitgesproken aan prof. Spoor die vele jaren met grote inzet in het bestuur zitting heeft genomen, waarvan enige jaren als voorzitter.

De studiecommissies

In 2006 was er één studiecommissies actief:

–  Rechtsgeschiedenis:

Deze studiecommissie heeft de ledenvergadering van 19 mei 2006 georganiseerd in verband met het verschijnen van de uitgave van de parlementaire geschiedenis van de Auteurswet van 1881 en het wetsontwerp van 1884 tot regeling van het auteursrecht op beeldende kunst.

De ALAI

Dinsdag 20 en woensdag 21 juni 2006 heeft het Congres van de ALAI plaatsgevonden in Barcelona met als thema ‘Freedom of Expression’. Als sub-onderwerpen zijn op de eerste dag “Copyright; engine or obstacle of Free speech”, “Freedom of ideas, facts, etc.” en “Quotes and Parodies” aan de orde gekomen. Op de tweede dag lagen de onderwerpen op het gebied van internetontwikkelingen, te weten  “Freedom of Access and Use”” en “Copyright exceptions  limited by Copyright contracts and Technological Protection Measures”. Ook de vrijheid van meningsuiting, het merkenrecht en portretrecht zijn deze dag aan de orde gekomen.

Informatierecht/AMI

Informatierecht/AMI is in 2006 zes keer verschenen.

 

Hoofddorp, april 2007