Copyright and the European charter: a balancing act?

8 februari 2019, Tolhuistuin, Amsterdam

Lees hier de presentaties van de studiemiddag.

Het auteursrecht wordt door het Europese Handvest beschermd als eigendom (artikel 17 lid 2). In vrijwel iedere beslissing van het Hof van Justitie wordt dit uitgangspunt herhaald. In een toenemend aantal zaken wordt echter ook een beroep gedaan op andere in het Handvest erkende grondrechten, zoals de vrijheid van informatie, de bescherming van de privacy, de vrijheid van ondernemerschap, de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van kunst. Wat betekent deze ‘clash’ tussen de diverse grondrechten voor het auteursrecht? Hoe brengt de rechter deze grondrechten in evenwicht? Wat is de impact op de beschermingsomvang? En hoe grijpen de grondrechten in op de handhaving van het auteursrecht? Waar gaat de rechtspraak van het HvJEU op dit punt naar toe? Welke grondrechten leggen meer gewicht in de schaal dan andere?

Copyright is protected under the EU Charter of Fundamental Rights as intellectual property (Article 17(2)). This principle is reiterated in almost every CJEU decision on copyright. In an increasing number of copyright cases however also other fundamental rights under the Charter are invoked, such as the freedom of expression and information, protection of personal data, freedom to conduct a business, right to education and freedom of the arts. What does this clash of fundamental rights mean for copyright protection? How do courts balance fundamental rights? What is the impact on the scope of protection and on the enforcement of rights? Where will CJEU case law go? What fundamental rights will carry more weight than others?

14.00 – 14.05: Introductie door Marcel de Zwaan (Bremer & de Zwaan)

14.05 – 14.15: Introductie tot het Europese Handvest
Peter Teunissen (Radboud Universiteit Nijmegen)

14.15 – 14.30: Rechtspraak over de beschermingsomvang
Peter Teunissen (Radboud Universiteit Nijmegen)

14.30 – 15.00: Rechtspraak over handhaving
Stefan Kulk (Universiteit Utrecht)

15.00 – 15.30: Theepauze

15.30 – 16.00: Balancing fundamental rights – AG Szpunar opinions in Funke Medien, Pelham and Spiegel Online
Christophe Geiger (Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle, Université de Strasbourg)

16.00 – 17.00: Discussie met panel en de zaal
Panel:
Peter Teunissen
Stefan Kulk
Christophe Geiger
Antoon Quaedvlieg (Radboud Universiteit Nijmegen)
Moderator: Marcel de Zwaan

17.00: Borrel

Logo vector created by freepik – www.freepik.com h