WIJZIGING IN STUDENTLIDMAATSCHAP

Tijdens de mei vergadering van 2019 heeft het bestuur besloten dat er voor studenten per 2020 geen lidmaatschap meer wordt ingesteld.

Voor een beperkte periode van één jaar wordt studenten gratis toegang verleend tot het bijwonen van studiemiddagen van de Vereniging voor Auteursrecht.  Het is een goede gelegenheid om meer te weten te komen over specifieke auteursrechtrechtelijke onderwerpen en kennis te maken met advocaten, wetenschappers en (bedrijfs)juristen uit de praktijk.

Het is van belang dat studenten zich vooraf registreren voor het bijwonen van een studiemiddag via het emailadres : secretariaat@verenigingvoorauteursrecht.nl

Tijdens de studiemiddag moet de aanwezigheid worden bevestigd op een aanmeldingslijst die bij de ingang zal worden gelegd.