Transformatieve effecten van AI – Webinar vrijdag 5 februari 2021

Lees hier de presentatie(s) van de studiemiddag:

Transformatieve effecten van AI
 
De mogelijkheden om met behulp van kunstmatige intelligentie werken te creëren zijn de afgelopen jaren snel toegenomen. Een portret in de stijl van Rembrandt, cantates in de stijl van Bach, automatisch gegenereerde mediaberichten, bekende voorbeelden zijn er te over.
 
AI kan makers bevrijden van routinematige taken, biedt mogelijkheden voor nieuwe creatieve vormen, en kan complexe productie van creaties binnen handbereik brengen van grotere groepen makers. Maar het kan ook menselijke creatieve arbeid vervangen. De effecten kunnen per sector verschillend uitpakken.
Deze technologisch ontwikkeling roept fundamentele vragen op voor het auteursrecht. Neemt AI de rol van de menselijke maker over? Moeten we auteursrecht of prestatiebescherming erkennen voor materiaal dat vrijwel zonder menselijke inbreng is gegenereerd, en zo ja, wie is dan rechthebbende?
 
Tijdens de online studiemiddag werpt Jean-Marc Deltorn licht op de stand van de techniek op het gebied van AI (assisted) creaties. Daarna debatteren we over de impact van AI op verschillende creatieve sectoren, waaronder muziek, design, journalistiek en audiovisueel entertainment. Dat doen we in eerst in kleine groepen, dan gezamenlijk. Het tweede deel van de studiemiddag staat in het teken van de impact die AI heeft op het (auteurs)recht. Bernt Hugenholtz presenteert inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Daarna volgt een paneldiscussie, met veel ruimte voor inbreng vanuit het publiek.
 
Met bijdragen van:

Prof. mr. Peter Blok, hoogleraar octrooirecht en privacy, UU, en raadsheer in het gerechtshof Den Haag

Mr. Laurens Buijtelaar, advocaat Bird&Bird

Dr. Jean-Marc Deltorn, Senior Researcher Université de Strasbourg, Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI).

Prof. mr. Mireille van Eechoud, hoogleraar informatierecht, UvA

Prof. mr. Bernt Hugenholtz, hoogleraar informatierecht, UvA

Dr Ana Ramalho, legal counsel Google

Datum en tijd:
5 februari 2021 van 14:30 tot 17:00 uur, met pauze.

Deelname:

De studiemiddag vindt plaats via Zoom. U dient zich voor deelname aan te melden.

Leden en studenten

Leden van de Vereniging voor Auteursrecht en studenten kunnen zich aanmelden via de onderstaande link.

https://zoom.us/meeting/register/tJYsd-CgrjIvHNfKWSNxeubPNbF3VaT2kvVE

Niet-leden

Niet-leden kunnen deelnemen tegen betaling van € 50,00. Aanmelding kan via onderstaande link.

https://useplink.com/payment/443VJpzyGYbWewXAKID0o/