SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2017

 

De ledenvergaderingen

In 2017 hebben de ledenvergaderingen plaatsgevonden op 10 februari, 9 juni en 3 november.

De ledenvergadering van 10 februari 2017 vond plaats in de Tolhuistuin te Amsterdam. Het onderwerp tijdens het wetenschappelijk gedeelte was “Extended Collective Licensing Under the Proposed DSM Directive: Green Light for the Unbridled Digitization and Dissemination of European Cultural Heritage” onder leiding van Prof. dr. M.R.F. Senftleben (VU, Bird&Bird en bestuurslid VvA). Het eerste onderwerp werd verzorgd door Prof. J. Schovsbo (University of Copenhagen) met de titel “Experiences in the Nordic Countries“. Hierna volgde een presentaties door Dr. L. Guibault (Universiteit van Amsterdam): “ECL in the Member”. Na de pauze werd de vergadering vervolgd met een paneldiscussie onder leiding van dr. mr. C.B. van der Net (Ministerie van Justitie en Veiligheid en bestuurslid VvA).  In dit panel namen  M. David (Nederlands Uitgeversverbond), P. Keller (Kennisland), V. van den Eijnde (Pictoright), en A. Beunen (Koninklijke Bibliotheek) plaats.

De ledenvergadering van 9 juni 2017 vond plaats in de Tolhuistuin te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp “mededeling aan het publiek: een tussenstand”. Na haar presentatie betreffende recente rechtspraak vervolgde mr. dr. J.M.B. Seignette (Höcker Advocaten en voorzitter VvA) met een paneldiscussie. In dit panel namen dr. S. van Gompel (IvIR), mr. S. van Velze (Bureau Brandeis) en mr. K. Koelman (Koelman Legal) plaats. Hierna volgde een bespreking over recente rechtspraak door Prof.mr. A.A. Quaedvlieg (Radboud Universiteit Nijmegen, Klos c.s. advocaten). Hij behandelde daarbij een viertal uitspraken van het Hof namelijk Svensson, GS Media/Sanoma, Brein/Wullems en Brein/Ziggo & XS4all en bracht stellingen in stemming. Aansluitend volgde een discussie met het panel en de zaal.

De ledenvergadering van 3 november 2017 vond plaats in de Tolhuistuin te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp “Verbouwing en sloop: het persoonlijkheidsrecht van de architect”. Na de inleidende woorden van mr. dr. J.M.B. Seignette (Höcker Advocaten en voorzitter VvA) volgde Prof.mr. J. Kabel (UvA, DLA Piper) met zijn presentatie betreffende “Architectuur en behoud van integriteit van werk en maker. Renovatie van Jelles/Zwolle?” Na de pauze volgde er een panel discussie onder leiding van mr. M.R. de Zwaan en de panelleden waren mr. J. Hofhuis (Hofhuis Alkema Groen), Prof.mr. J. Kabel, mr. S. van Loon (Kennedy van der Laan), mr. J. Meddens (Höcker Advocaten), mr. P. Tjiam (Simmons & Simmons).

De leden

De VvA telde op 31 december 2016 in totaal 433 leden en op 31 december 2017 waren dit 367 leden. 

Het bestuur

Er waren geen aftredende leden van het bestuur op 9 juni 2017. De volgende bestuursleden die voor aftreden stonden: mr. P. Blok, prof. mr. A.A. Quaedvlieg, mr. drs. M. Schok en prof. dr. M.R.F. Senftleben hebben zich op de ledenvergadering van 9 juni herkiesbaar gesteld en zijn herkozen. Mr. M.R. de Zwaan is als bestuurslid voorgedragen en gekozen.

Studiecommissies

Er waren in 2017 geen studiecommissies.

De ALAI

Op 17 tot 20 mei 2017 hebben de studiedagen van de ALAI in Kopenhagen plaats gevonden. Het onderwerp was “Copyright – to be or not to be”.

Informatierecht/AMI

Informatierecht/AMI is in 2017 zes keer verschenen.

Hoofddorp, mei 2018