SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2019

De ledenvergaderingen

In 2019 hebben de ledenvergaderingen plaatsgevonden op 8 februari, 24 mei en 4 oktober.

De ledenvergadering van 8 februari 2019 vond plaats in de Tolhuistuin te Amsterdam. Het onderwerp tijdens het wetenschappelijk gedeelte was “Copyright and the European charter: a balancing act?. Het auteursrecht wordt door het Europese Handvest beschermd als eigendom (artikel 17 lid 2). In vrijwel iedere beslissing van het Hof van Justitie wordt dit uitgangspunt herhaald. In een toenemend aantal zaken wordt echter ook een beroep gedaan op andere in het Handvest erkende grondrechten, zoals de vrijheid van informatie, de bescherming van de privacy, de vrijheid van ondernemerschap, de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van kunst. Wat betekent deze ‘clash’ tussen de diverse grondrechten voor het auteursrecht? Hoe brengt de rechter deze grondrechten in evenwicht? Wat is de impact op de beschermingsomvang? En hoe grijpen de grondrechten in op de handhaving van het auteursrecht? Waar gaat de rechtspraak van het HvJEU op dit punt naar toe? Welke grondrechten leggen meer gewicht in de schaal dan andere? Tijdens de middag werd de rechtspraak toegelicht door P. Teunissen, S. Kulk en C. Geiger, gevolgd door een paneldiscussie, onder leiding van mr. M.R. de Zwaan (Bremer & De Zwaan Advocaten, bestuur VvA), met: mr. dr. C.B. van der Net (Ministerie van Justitie & Veiligheid en bestuur VvA), P. Teunissen (Radboud Universiteit Nijmegen), S. Kulk (Radboud Universiteit Nijmegen), Christophe Geiger (Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle, Université de Strasbourg) en Prof. mr. P.B. Hugenholtz (IVIR, UvA).

De ledenvergadering van 24 mei 2019 vond plaats in de Tolhuistuin te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp De DSM-auteursrechtrichtlijn: van infosoc naar valuegap. Na de opening van de dagvoorzitter Prof. dr. M. M.M. van Eechoud (IVIR, UvA en bestuurslid VvA) gaf mr. dr. C.B. van der Net (Ministerie van Justitie & Veiligheid en bestuur VvA) een presentatie met een overzicht van onderwerpen in de DSM-auteursrechtrichtlijn en implementatieruimte voor lidstaten als titel. Na de pauze was mr. P.R.C. Solleveld ((Beleidsadviseur NVPI) aan het woord, samen met mr O. Meijer (interim jurist) over het auteurscontractenrecht en de eerste ervaringen van partijen met de Wet auteurscontractenrecht. Hierna volgde de presentatie “Artikel 17: Uploadfilter of oplossing voor value gap?” van A. Dos Santos Gil (NPO), welke presentatie werd ingeleid door Paul Keller (copyright policy advisor). Dit werd gevolgd door een debat met de aanwezigen.

De ledenvergadering van 4 oktober 2019 vond plaats in de Tolhuistuin te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp Radio en TV in Nederland: nieuwe regelgeving in een convergerend medialandschap.

Na de inleidende woorden van de dagvoorzitter Prof. dr. M. M.M. van Eechoud (IVIR, UvA) gaf E. Verharen (NPO) een presentatie met als titel “Het Nederlandse medialandschap” gevolgd door een presentatie van mr. L.S. Le Poole met als titel “Doorgifte en vergoedingen in Nederland in 2019”. De middag werd afgesloten door met een paneldiscussie o.l.v. mr. dr. J.M.B. Seignette. In het panel zaten J. Cramer (NORMA, M. Eswilder (Ziggo), A. Kramer (TALPA), mr. J.G.M. Kroeze (Buma/Stemra en bestuur VvA) en A. Dos Santos Gil (NPO).

De leden
De VvA telde op 31 december 2018 in totaal 367 leden en op 31 december 2019 waren dit 353 leden.

Het bestuur
Er waren geen aftredende leden van het bestuur op 24 mei 2019. De volgende bestuursleden die voor aftreden stonden: de zittingstermijn van de bestuursleden mr. P. Blok, prof. mr. A.A. Quaedvlieg, mr. drs. M. Schok, Mr. M.R. de Zwaan en prof. dr. M.R.F. Senftleben hebben zich op
de ledenvergadering 24 mei herkiesbaar gesteld en zijn herkozen.

Studiecommissies
Er waren in 2019 geen studiecommissies.

De ALAI
Op 18 t/m 20 september 2019 hebben de studiedagen van de ALAI in Praag plaats gevonden. Het onderwerp was “Copyright management: hot topics and emerging businessmodels in the individual and collective management of rights”. Zie www.alai2019.org

Informatierecht/AMI
Informatierecht/AMI is in 2019 zes keer verschenen. (www.ami-online.nl)

Hoofddorp, oktober 2020