Secretarieel jaarverslag 2009

De ledenvergaderingen

In 2009 hebben de ledenvergaderingen plaatsgevonden op 13 februari, 5 juni en 23 oktober 2009.

De ledenvergadering van 13 februari 2009 vond plaats bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Het onderwerp tijdens het wetenschappelijk gedeelte was “Waardering, zekerheid en faillissement met betrekking tot auteursrechtelijke aanspraken“ onder leiding van Willem Grosheide (bestuurslid,  hoogleraar UU en advocaat bij Van Doorne). Inleidingen werden, naast Willem Grosheide, verzorgd door Severin de Wit (IPEG), Paul Schaink (advocaat bij Van Doorne) en Dick van Engelen (advocaat bij Ventoux Law). Daarna volgde een paneldiscussie met en tussen de sprekers.

De ledenvergadering van 5 juni 2009 vond plaats bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp “Toezicht en geschillenbeslechting collectief beheer” en “het rapport Pastors”. Inleidingen op het eerste onderwerp werden verzorgd door Jacqueline Seignette (bestuurslid en advocaat bij Höcker Advocaten) en Kamiel Koelman (advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten), beiden voorzitter resp. lid van de studiecommissie Toezicht waarvan het rapport werd behandeld. Het tweede onderwerp (na de pauze) werd toegelicht door Michiel Frequin (directeur van VOICE). Tijdens de ledenvergadering is er met de leden over het rapport van de studiecommissie Toezicht van gedachten gewisseld. Het rapport is uiteindelijk integraal door de leden aanvaard.

Ook de ledenvergadering van 23 oktober 2009 vond plaats bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Het onderwerp tijdens het wetenschappelijk gedeelte was: “Downloaden en de thuiskopie”. Inleidingen werden verzorgd door Marco Langendoen (bestuurslid, Ministerie van Justitie en tevens dagvoorzitter), Tim Kuik (directeur van Stichting BREIN), Ot van Daalen (Bits of Freedom), Bernt Hugenholtz (bestuurslid, hoogleraar IViR)en Madeleine de Cock Buning (bestuurslid, hoogleraar UU en Commissariaat voor de Media). De middag eindigde met een discussie onder leiding van Antoon Quaedvlieg (voorzitter, hoogleraar KUN, advocaat bij Klos Morel Vos & Schaap) tussen de sprekers en de aanwezige leden.

De leden

De VvA telde op 31 december 2008 in totaal 539 leden en op 31 december 2009 in totaal 531 leden.

Het bestuur

Aftredend lid van het bestuur was op 5 juni 2009 mr G.H. Marcus. Het bestuur heeft als representant van de rechterlijke macht mr A-J van der Meer als nieuw bestuurslid voorgedragen. De overige bestuursleden die voor aftreden stonden, mr drs M. Schok, prof. mr A.A. Quaedvlieg en prof. mr F.W. Grosheide, hebben zich op de ledenvergadering van 5 juni herkiesbaar gesteld. De leden hebben ingestemd met de voordracht en de leden van het bestuur die zich herkiesbaar hebben gesteld, zijn herkozen. De vereniging heeft haar dank uitgesproken aan mr G.H. Marcus voor zijn inzet in het bestuur.

Studiecommissies

In 2009 werd, naast de bestaande studiecommissie Rechtsgeschiedenis, de studiecommissie Toezicht o.l.v. Jacqueline Seignette actief. De Commissie is in maart 2009 tot een reactie gekomen op het wetsvoorstel Toezicht, in de vorm van een prachtig boekje dat door DeLex is uitgegeven, met als titel “Collectief beheer, toezicht en geschillenbeslechting (Reactie op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten)”. In de vergadering van 5 juni 2009 heeft de ledenvergadering van de VvA met het rapport ingestemd.

De ALAI

Van 14 juni t/m 17 juni 2009 heeft het Congres van de ALAI plaatsgevonden in London (Groot-Brittanië). Het onderwerp van het Congres was: “From 1710  to Cyberspace”. Op de eerste dag waren de subonderwerpen “Statute of Anne” en “World of Copyright”. Op de tweede dag ging het over “Digital Libraries” en “Offline Licensing”. Op de derde dag stond “Exhaustion and Litigation Strategies” en “Global Administration and Formalities op het programma.

Informatierecht/AMI

Informatierecht/AMI is in 2009 zes keer verschenen.

 

Hoofddorp, mei 2010