De wetenschappelijke nalatenschap van Antoon Quaedvlieg – Studiemiddag vrijdag 7 juni 2024

De eerstvolgende ALV en studiemiddag van de VvA zullen plaatsvinden op vrijdag 7 juni a.s. om 13.30 uur bij de Tolhuistuin in Amsterdam. 

De middag zal geheel in het teken staan van de uitgebreide wetenschappelijke nalatenschap van Antoon Quaedvlieg, bestuurslid van de Vereniging van Auteursrecht, die op 28 februari dit jaar overleed.

Het programma is als volgt:

13:30 – 14:00ALV
14:00 – 17:00Studiemiddag
14:00 – 15:00Opening dagvoorzitter Mireille van Eechoud
Jacqueline Seignette – De Maker
Sven Klos – De toekomst van het verleden:
Quaedvlieg’s leer van het subjectieve werk revisited
Bernt Hugenholtz – Nieuwheid in het auteursrecht
15:00 – 15:30Discussie: blik vooruit in de tijd over maker en werk
15:30 – 16:00Koffiepauze
16:00 – 16:45Peter Teunissen – Auteursrechtelijke beperkingen
Sophie van Loon – Mededingingsrecht en auteursrecht
16:45 – 17:00Discussie: blik vooruit in de tijd over beperkingen en
begrenzingen exploitatierecht
17:00 – 18:00Afsluitende borrel

U kunt zich aanmelden via email: secretariaat@verenigingvoorauteursrecht.nl

Deelname (aanmelding verplicht)
Aan deelname door VvA-leden en studentleden zijn geen kosten verbonden. De kosten voor deelname door niet-leden is € 50. De betaallink volgt in de definitieve uitnodiging.
Voor deze bijeenkomst kunt u VSO/PO punten behalen.