AMI-online

Tijdschrift voor auteurs-, media- & informatierecht

Het tijdschrift AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA) uitgegeven door Otto Cramwinckel Uitgever, en verschijnt zes maal per jaar. De website www.ami-online.nl wordt verzorgd door uitgeverij deLex. De website bevat de nummers van AMI vanaf jaargang 2003.

Redactie

De redactie bestaat uit: Prof. dr. M.R.F. Senftleben (voorzitter), mr. drs. A.C. Beunen, prof. mr. M.M.M. van Eechoud, dr. S.J. van Gompel, prof. mr. J.J.C. Kabel, mr. K.J. Koelman, mr. M.J.H. Langendoen, mr. N. van Lingen, mr. G.J.H.M. Mom, prof. mr. J.H. Spoor, mr. P.J. de Weerd en Cynthia Turner (eindredactie).