Studiecommissie Rechtsgeschiedenis

De studiecommissie Rechtsgeschiedenis organiseerde de najaarsvergadering op 9 november 2012.

Programma ledenvergadering VvA 9 nov 2012

Presentaties:

B Grosheide-Auteursecht in perspectief-De politieke gevoeligheid van het Auteursrecht

S.J. van Gompel-Object, Subject en Formaliteiten

M.M. de Cock Buning-Secundaire openbaarmaking in historisch perspectief

Op 28 mei 2010 is het boek “ Ik heb u den Hazelaar verkocht ” (uitgeverij Bas Lubberhuizen) gepresenteerd. Het boek, over het proces dat Multatuli tegen Jacob van Lennep aanspande om het eigendom van zijn Max Havelaar terug te krijgen, is met behulp van (leden van) de Studiecommissie Rechtsgeschiedenis tot stand gekomen.

Deze studiecommissie heeft de ledenvergadering van 19 mei 2006 georganiseerd in verband met het verschijnen van de uitgave van de parlementaire geschiedenis van de Auteurswet van 1881 en het wetsontwerp van 1884 tot regeling van het auteursrecht op beeldende kunst.

Programma VVA 09-05-2006