Studiecommissie Toezicht

De Commissie Toezicht, o.l.v. Jacqueline Seignette, is in maart 2009 tot een reactie gekomen op het wetsvoorstel Toezicht, in de vorm van een prachtig boekje dat door DeLex is uitgegeven, met als titel “Collectief beheer, toezicht en geschillenbeslechting (Reactie op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten)”. In de vergadering van 5 juni 2009 heeft de ledenvergadering van de VvA met het rapport ingestemd.

rapport VvA Studiecommissie Toezicht 2009