Studiecommissie Auteurscontractenrecht

 

vva2

De studiecommissie Auteurscontractenrecht, o.l.v. Kees Holierhoek, bracht een rapport uit op 23 oktober 2012 als reactie op het door het ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer toegezonden wetsvoorstel inzake het auteurscontractenrecht (wetsvoorstel 33 308).

VvA_reactie_wetsvoorstel_auteurscontractenrecht_2012

Nota_n.a.v._verslag_auteurscontractenrecht 2012

De studiecommissie Auteurscontractenrecht is halverwege 2010 weer opnieuw in het leven geroepen in verband met de consultatie van het voorontwerp. Het is de Studiecommissie gelukt om voor het verstrijken van de deadline van 1 oktober 2010 haar bijdrage aan het Ministerie van Justitie kenbaar te maken.

Reactie van de Studiecommissie van de Vereniging voor Auteursrecht op het voorontwerp Auteurscontractenrecht, 30 september 2010

 

No Responses