Secretarieel jaarverslag 2013

De ledenvergaderingen:

In 2013 hebben de ledenvergaderingen plaatsgevonden op 25 januari, 24 mei en 11 oktober 2013.

De ledenvergadering van 25 januari 2013 vond plaats in het Bethaniënklooster te Amsterdam. Het onderwerp tijdens het wetenschappelijk gedeelte was “Thuiskopie, Nederlandse en Europese situatie“ onder leiding van Mw. Prof. mr drs. M. de Cock Buning (werkzaam bij het Commissariaat voor de Media en vice-voorzitter VvA). Presentaties werden verzorgd door mr S.J. Donker (Hoofd Juridische Zaken CEDAR) en mr K.J. Koelman (advocaat Van Diepen van der Kroef advocaten) betreffende het thema “betekenis van de jurisprudentie voor de Nederlandse thuiskopieregeling”. Na de pauze werd er een presentatie gegeven door Mw. mr dr. J.M.B. Seignette (werkzaam bij Höcker Advocaten en voorzitter VvA) met het thema “Thuiskopiëren anno 2013 – is opslag in de cloud een privékopie?”.

De ledenvergadering van 24 mei 2013 vond plaats in het Bethaniënklooster te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp “Auteurscontractenrecht”, onder leiding van Mw. mr dr. J.M.B. Seignette (werkzaam bij Höcker Advocaten en voorzitter VvA). Er werd allereerst stilgestaan bij het overlijden van mr R.A.E. Stuyt. De inleiding op het onderwerp werd verzorgd door drs C.P.A. Holierhoek, voorzitter studiecommissie auteurscontractenrecht. Verder bespraken mr B.J. Drijber (advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V) en Pim van Klink (kunsteconoom) het thema “Mededinging en cultuurpolitiek”. Na de pauze werd er een debat gevoerd met mr N. van Lingen en E. Angad Gaur over het thema “Geschillencommissie“ . Ook was er een debat met mr H. Klaassen (partner bij Denkk Juristen) en mr S.J. Donker (Hoofd Juridische Zaken CEDAR) over het thema “Artikel 45d – filmwerken”.

De ledenvergadering van 11 oktober 2013 vond plaats bij Het Pakhuis Willem de Zwijger te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp “Het openbaarmakingsrecht in 2025”. Inleiding op het onderwerp werd verzorgd door de dagvoorzitter Hein van der Ree, CEO Buma/Stemra. Hierbij werd stilgestaan bij het overlijden van mr. Rob du Bois. Hierna besprak Andy Zondervan, adviseur online Business Development Buma/Stemra, het thema “Hoe kijken en luisteren we met welke middelen in 2025?”. Verder heeft Nikolaus Obrovski, senior lawyer afdeling copyright, DG internal market and services, Europese Commissie gesproken, waarna een ieder kon genieten van een muzikaal intermezzo door Rob van Dongen, advocaat in Amsterdam, en Arnold van Dongen.
Na de pauze hebben Dirk Visser, hoogleraar te Leiden, advocaat in Amsterdam en Jacqueline Seignette, voorzitter Vereniging voor Auteursrecht, advocaat in Amsterdam gesproken.

Er zijn ter gelegenheid van 100 jaar BUMA, een tiental componisten uit alle genres (jazz, pop, hedendaags, cabaret, carillon) geïnterviewd. Tijdens dit congres is een boekje met deze interviews gepresenteerd.
De middag werd afgesloten met een borrel met een muzikale omlijsting van Janne Schra.

De leden:
De VvA telde op 31 december 2012 in totaal 530 leden en op 31 december 2013 in totaal 527 leden.

Het bestuur:
Aftredende leden van het bestuur waren op 24 mei 2013 mr A.J. van der Meer en mr drs. M.J.H. Langendoen. De volgende bestuursleden die voor aftreden stonden , Prof. dr M.R.F. Senftleben, mr drs. M. Schok en Prof. mr A.A. Quaedvlieg hebben zich op de ledenvergadering van 24 mei herkiesbaar gesteld en zijn herkozen. Mr. P. Blok is als bestuurslid voorgedragen en gekozen. De vereniging heeft haar grote dank uitgesproken aan mr A.J. van der Meer en mr drs. M.J.H. Langendoen voor hun inzet in het bestuur.

Studiecommissies:
Studie Commissie Auteurscontractenrecht heeft in 2012 een rapport gemaakt. Dit rapport is goedgekeurd in de ledenvergadering van 24 mei 2013.

De ALAI:
Van 16 t/m 18 september 2013 hebben de studiedagen van de ALAI in Carthagena (Colombia) plaats gevonden. Het onderwerp was “Dissemination and Management of Works of Authorship on the Internet”.

Informatierecht/AMI:
Informatierecht/AMI is in 2013 zes keer verschenen.
Hoofddorp, mei 2014

Author: 2happy

Author: 2happy