Secretarieel jaarverslag 2014

De ledenvergaderingen:
In 2014 hebben de ledenvergaderingen plaatsgevonden op 7 februari, 12 juni en 3 oktober.
De ledenvergadering van 7 februari 2014 vond plaats in het Bethaniënklooster te Amsterdam. Het onderwerp tijdens het wetenschappelijk gedeelte was “Werk en bewerking“ onder leiding van
Mw. mr. dr. J.M.B. Seignette (werkzaam bij Hocker Advocaten en voorzitter VvA). De inleiding werd verzorgd door Mw. prof. dr. M.M.M. van Eechoud (IViR). Presentaties werden verzorgd door
dr. S.J. van Gompel (IViR) en prof. mr. F.W. Grosheide (Utrecht/Amsterdam). Daarop volgde een discussie onder leiding van prof. dr. M. Senftleben (VU). Na de pauze werd er een presentatie gegeven door prof. mr. J.H. Spoor (VU)) met als thema “Bewerking”, gevolgd door presentaties van prof. mr. A.A. Quaedvlieg over ‘Stijl, idee en functie’ en prof. mr. M. Senftleben met als onderwerp de ‘Europese harmonisie van bewerkingsrecht’. De presentaties werden gevolgd door een disscussie o.l.v. Mw. prof. dr. M.M.M. van Eechoud (IViR).
De ledenvergadering van 12 juni 2014 vond plaats in het KNAW te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp “Linken en embedden na Svensson”. De inleiding op het onderwerp werd verzorgd door dagvoorzitter Mw. prof. mr. drs. M. de Cock Buning (CvdM, UU en vice-voorzitter VvA) waarna mr. dr. K.J. Koelman (advocaat Van Diepen van der Kroef advocaten) een inleiding op Svensson verzorgde en Mw. mr. dr. J.M.B. Seignette (werkzaam bij Hocker Advocaten en voorzitter VvA) een analyse en vooruitblik gaf gevolgd door een paneldiscussie. Aan de paneldiscussie namen deel mr. dr. K.J. Koelman, Mw. mr. dr. J.M.B. Seignette, mr. O.G. Trojan, mr. B. Schipper en Mw. mr. J.G.M. Kroeze.
De ledenvergadering van 3 oktober 2014 vond plaats in het Bethaniënklooster te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp “Concentratie van Rechtspraak”. De opening werd verzorgd door Mw. prof. mr. drs. M. de Cock Buning (CvdM, UU en vice-voorzitter VvA) en mr. dr. P. Blok (Rb. Den Haag). Presentaties werden verzorgd door dr. ir. T. Havinga (RU en co-auteur van de rapporten “Specialisatie loont?!”en “Specialisatie gewenst?”) en prof. dr. E. Bauw (Raad voor de Rechtspraak, UvA en UU). Na de pauze volgde de visie van een rechter, mr. R. Kalden (raadsheer Hof Den Haag, teamvoorzitter) en de visie van een advocaat, namelijk die van prof. mr. D. Visser (UL en Klos, Morel, Vos & Schaap).
De presentaties die tijdens de ledenvergaderingen zijn gegeven, zijn op de nieuwe website van de VvA, www.verenigingvoorauteursrecht.nl, geplaatst.

De leden:
De VvA telde op 31 december 2013 in totaal 527 leden en op 31 december 2014 in totaal 480 leden.
Het bestuur:
Er waren geen aftredende leden van het bestuur tijdens de verkiezingen op 12 juni 2014. De volgende bestuursleden die voor aftreden stonden, Mw. mr. dr. J.M.B. Seignette, Mw. mr. J.G.M. Kroeze, Mw. prof. mr. drs. M. de Cock Buning, Mw. mr. C.A. Zuidema en Mw. prof. dr. M.M.M. van Eechoud hebben zich op de ledenvergadering van 12 juni herkiesbaar gesteld en zijn herkozen. Mr. C.B. van der Net is als bestuurslid voorgedragen en gekozen.
Studiecommissies:
Naast de commissie Rechtsgeschiedenis, waren er geen andere commissies actief.
De ALAI:
Van 17 t/m 19 september 2014 hebben de studiedagen van de ALAI in Brussel plaats gevonden. Het onderwerp was “Moral Rights in the 21st Century”. Via de website van de ALAI kunt u presentaties die tijdens deze dagen zijn gehouden, terugvinden.
Informatierecht/AMI:
Informatierecht/AMI is in 2014 zes keer verschenen.
Hoofddorp, mei 2015