Secretarieel jaarverslag 2015

De ledenvergaderingen:
In 2015 hebben de ledenvergaderingen plaatsgevonden op 13 februari, 5 juni en 30 oktober.
De ledenvergadering van 13 februari 2015 vond plaats in het KNAW te Amsterdam. Het onderwerp tijdens het wetenschappelijk gedeelte was “Uitleg van beperkingen“ onder leiding van mr. dr. C.B. van der Net (Ministerie van Justitie en bestuurslid VvA). Presentaties werden verzorgd door prof. dr. M. Senftleben (VU/Bird & Bird) met als thema “De oogst van 2014 – ACI Adam, Suske en Wiske en TU Darmstadt nader beschouwd” en door Prof. mr. P.B. Hugenholtz (IViR) met het thema “User-generated content – De wetgever nog steeds aan zet?” Na de pauze werden er presentaties gegeven door mr. dr. L. Guibault (IViR) met als thema “Tekst and data mining – Meer ruimte in het bestaande systeem?” en door Prof. mr. D. Visser met als thema “Je suis Ashby Donald”. Hierna vond er een plenair debat plaats o.l.v. mr. dr. C.B. van der Net.

De ledenvergadering van 5 juni 2015 vond plaats in het KNAW te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp “Auteurscontractenrecht”. De inleiding op het onderwerp werd verzorgd door dagvoorzitter mr. dr. J.M.B. Seignette (Hocker Advocaten en voorzitter VvA) waarna mr. dr. C.B. van der Net (Ministerie van Justitie en bestuurslid VvA) de stand van zaken i.v.m. het wetsvoorstel auteurscontractenrecht uiteen zette. Hierna volgden mr. H. Klaassen (Denkk Juristen) met een presentatie over het filmauteurscontractenrecht en Prof. mr. D. Visser (Visser, Schaap & Kreijger) met een prestatie over “Amendement Open Access”. Na de pauze sprak mr. M. Koedooder (De Vos & Partners Advocaten) over het thema “Non usus”, waarna dr. J. Poort (IViR, UvA) vervolgde met het thema “Wat is een billijke vergoeding”. Ook mr. M. Herens (Nederlandse Vereniging van Journalisten) sprak over het onderwerp “Wat is een billijke vergoeding”. De voorzitter leidde vervolgens het debat aan de hand van stellingen.

De ledenvergadering van 30 oktober 2015 vond plaats in de Tolhuistuin te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp “De wens van de consument: een alternatief vergoedingsmodel?”. De opening werd verzorgd door prof. dr. M.M.M. van Eechoud (UvA en bestuurslid VvA). Presentaties werden verzorgd door onderzoeker mr. J. Quintais met het thema “Models for compensation systems” en door onderzoeker dr. B. Bodó met als thema “Empirical research on consumer willingness to pay”. Na de pauze volgde een panel discussie met in het panel: mr. P.H. Blok (Rechtbank Den Haag), drs. E. Angad Gaur (sectie uitvoerende kunstenaars in het bestuur van Sena), dhr. P. Boertje (sectie producenten in het bestuur van Sena), Prof. mr. P.B. Hugenholtz (IViR), mr. dr. K. Koelman (Koelman.Legal), mr. P. Solleveld (NVPI) en mr. M. Laan (Buma Stemra).

De leden:
De VvA telde op 31 december 2014 in totaal 480 leden en op 31 december 2015 in totaal 466 leden.

Het bestuur:
Er waren geen aftredende leden van het bestuur op 5 juni 2015. De volgende bestuursleden die voor aftreden stonden: mr. P. Blok, prof. mr. A.A. Quaedvlieg, mr. drs. M. Schok en prof. dr. M.R.F. Senftleben hebben zich op de ledenvergadering van 5 juni herkiesbaar gesteld en zijn herkozen.

Studiecommissies:
Er waren in 2015 geen bijzondere activiteiten door de bestaande studiecommissies. David Peeperkorn was een zeer gewaardeerd lid van de studiecommissie rechtsgeschiedenis. Helaas is hij ons op 27 november 2015 komen te ontvallen.

De ALAI:
Van 18 t/m 20 juni 2015 hebben de studiedagen van de ALAI in Bonn plaats gevonden. Het onderwerp was “Remuneration for the use of works – exclusivity vs. other approaches”. Meer informatie is te vinden op: www.alai2015.org/en/

Informatierecht/AMI:
Informatierecht/AMI is in 2015 vijf keer verschenen.
Er heeft een overstap plaats gevonden naar een andere uitgever voor het tijdschrift AMI. Otto Cramwinckel is gestopt met zijn uitgeverij en de VvA is overgestapt naar Delex, die de digitale uitgave van de AMI reeds verzorgde. Er wordt ruimte gemaakt voor ambities die zien op zowel het papieren blad als de digitale uitgave.

Hoofddorp, mei 2016