Secretarieel jaarverslag 2011

De ledenvergaderingen:

In 2011 hebben de ledenvergaderingen plaatsgevonden op 28 januari, 27 mei en 14 oktober 2011.

De ledenvergadering van 28 januari 2011 vond plaats bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Het onderwerp tijdens het wetenschappelijk gedeelte was “Handhaving van Auteursrecht” onder leiding van Prof. mr F.W. Grosheide (thans voormalig bestuurslid, Universiteit Utrecht en advocaat bij Van Doorne Amsterdam). Inleidingen werden verzorgd door Mw. mr. Nicole Hagemans (Ministerie van Justitie) en Mw mr. Titia Deurvorst (advocaat te Amsterdam; raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch). Na de pauze werd er een presentatie gegeven door Mr. Ary-Jan Van der Meer (rechter rechtbank Haarlem en bestuurslid) en Mr. Bas Pinckaers (advocaat Van Doorne te Amsterdam).

De ledenvergadering van 27 mei 2011 vond eveneens plaats bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp “De nieuwe omgeving van het auteursrecht”. Inleidingen op het onderwerp werden verzorgd door Mw. Prof. mr drs M. de Cock Buning (Commissariaat voor de Media en hoogleraar CIER, Universiteit Utrecht) en Prof. mr. P.B. Hugenholtz (hoogleraar IViR). Na de pauze werd er een presentatie gegeven door Prof. dr M.R.F. Senftleben (advocaat te Amsterdam en hoogleraar VU). De paneldiscussie werd geleid door Antoon Quaedvlieg (voorzitter en hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen).

De ledenvergadering van 14 oktober 2011 vond eveneens plaats bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp “Auteursrecht en E-books”. Inleidingen op het eerste onderwerp werden verzorgd door Mw. mr dr. J.M.B. Seignette (advocaat bij Höcker Advocaten, voorzitter VvA), mr Chr.A. Alberdingk Thijm (advocaat bij SOLV en docent IvIR) en mr E.E. Wybenga (schrijver, columnist, reclamestrateeg). Na de pauze werd er een presentatie gegeven door mr M. Laan (adviseur digitale content/e-books Bibliotheek.nl). De paneldiscussie werd geleid door Seignette voornoemd met onder meer Christiaan Alberdingk Thijm, Ebele Wybenga, Michel Laan, Janne Rijkers (VvL) en Geert Noorman (directeur NUV)).

De leden

De VvA telde op 31 december 2010 in totaal 521 leden en op 31 december 2011 in totaal 512 leden.

Het bestuur

Aftredend lid van het bestuur was op 27 mei 2011 was prof. mr F.W. Grosheide. Prof. mr A.A. Quaedvlieg is afgetreden als voorzitter, maar is herkozen als gewoon bestuurslid. Mr J.M.B. Seignette, al bestuurslid, is herkozen en benoemd tot de nieuwe voorzit(s)ter. Het overige bestuurslid dat voor aftreden stond, mr drs M. Schok, heeft zich op de ledenvergadering van 27 mei herkiesbaar gesteld en is eveneens herkozen. In de plaats van prof. mr. F.W. Grosheide is Prof. dr M.R.F. Senftleben (advocaat te Amsterdam en hoogleraar VU) als bestuurslid voorgedragen en gekozen. De vereniging heeft haar grote dank uitgesproken aan mr F.W. Grosheide en Prof. mr A.A. Quaedvlieg voor hun inzet in het bestuur.

Studiecommissies

De studiecommissie Rechtsgeschiedenis was de enige studiecommissie actief in 2011.

De ALAI

Van 9 t/m 11 september 2011 hebben de studiedagen van de ALAI in Dublin (Ierland) plaats gevonden. Het onderwerp was “Expansion and Contraction of Copyright”.

Informatierecht/AMI

Informatierecht/AMI is in 2011 zes keer verschenen.

 

Hoofddorp, mei 2012