Secretarieel jaarverslag 2010

De ledenvergaderingen:

In 2010 hebben de ledenvergaderingen plaatsgevonden op 11 juni en 8 oktober 2010.

De ledenvergadering van 11 juni 2010 vond plaats bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Het onderwerp tijdens het wetenschappelijk gedeelte was “Auteurscontractenrecht“ onder leiding van Marco Langendoen (bestuurslid en werkzaam bij het Ministerie van Justitie). Inleidingen werden verzorgd door David Peeperkorn, Anne-Marie Terhorst (Ministerie van Justitie) en Martin Senftleben (VU en advocaat bij Bird & Bird). Na de pauze werd er een presentatie gegeven door Jules Theeuwes en Joost Poort (SEO).  Daarna volgde een paneldiscussie onder leiding van Quaedvlieg met Lucie Guibault (IVIR), Marco Langendoen (Ministerie van Justitie),  Fiona Venig (NUV), Monica Bremer (advocaat van het Contractenbureau), de (overige) sprekers en de leden.

De ledenvergadering van 8 oktober 2010 vond eveneens plaats bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp “Auteursrecht en toepasselijk recht”. Inleidingen op het eerste onderwerp werden verzorgd door Antoon Quaedvlieg (voorzitter en werkzaam bij Radboud Universiteit Nijmegen) en mevrouw mr dr. Welmoed van der Velde (werkzaam bij Ministerie van Justitie) en mevrouw mr Ning Zhao (promovenda Rijksuniversiteit Groningen). De paneldiscussie (na de pauze) werd geleid door Jacqueline Seignette (bestuurslid en advocaat bij Höcker Advocaten. Tijdens de ledenvergadering is er met de leden onder meer van gedachten gewisseld over het onderwerp het toepasselijke recht bij grensoverschrijdende inbreuken.

 De leden

De VvA telde op 31 december 2009 in totaal 531 leden en op 31 december 2010 in totaal 521 leden.

Het bestuur

De zittingstermijn van bestuursleden prof. mr drs M. De Cock Buning, prof. mr P.B. Hugenholtz (vice-voorzitter), mr J.G.M. Kroeze (secretaris), mr C. Zuidema, mr M. Langendoen en mr J.M.B. Seignette liep in 2010 jaar af. Zij hebben zich op de ledenvergadering 11 juni 2010 herkiesbaar gesteld. De leden hebben ingestemd met de voordracht en de leden van het bestuur die zich herkiesbaar hebben gesteld, zijn herkozen.

Studiecommissies

Op 28 mei 2010 is het boek “ Ik heb u den Hazelaar verkocht ” (uitgeverij Bas Lubberhuizen) gepresenteerd. Het boek, over het proces dat Multatuli tegen Jacob van Lennep aanspande om het eigendom van zijn Max Havelaar terug te krijgen, is met behulp van (leden van) de Studiecommissie Rechtsgeschiedenis tot stand gekomen.

De studiecommissie Auteurscontractenrecht is halverwege 2010 weer opnieuw in het leven geroepen in verband met de consultatie van het voorontwerp. Het is de Studiecommissie o.l.v. Kees Holierhoek gelukt om voor het verstrijken van de deadline van 1 oktober 2010 haar bijdrage aan het Ministerie van Justitie kenbaar te maken.

 De ALAI

Van 9 t/m 11 september 2010 hebben de studiedagen van de ALAI in Wenen (Oostenrijk) plaats gevonden. Het onderwerp was “Duration”.

 Informatierecht/AMI

Informatierecht/AMI is in 2010 zes keer verschenen.

 

Hoofddorp, mei 2011