Secretarieel jaarverslag 2007

De ledenvergaderingen

In 2007 hebben de ledenvergaderingen plaatsgevonden op 26 januari, 11 mei en 26 oktober 2007.

De ledenvergadering van 26 januari 2007 vond plaats bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen aan de Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam. Het onderwerp tijdens het wetenschappelijk gedeelte was “Creative Commons en Open source”. Inleidingen werden verzorgd door prof. mr P.B. Hugenholtz (hoogleraar IvIR), mr B. Knubben (OSOSS), mr K. Koelman (Vrije Universtiteit en advocaat Bousie Advocaten), mr P. Keller (CC NL), mr M. Frequin (Nederlands Uitgevers Verbond), prof. mr M. de Cock Buning (advocaat De Brauw, Blackstone en Westbroek). Daarna volgde een paneldiscussie met en tussen de sprekers.

De ledenvergadering van 11 mei 2007 vond eveneens plaats bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp “Het object van bescherming”. Inleidingen werden verzorgd door prof. mr A.A. Quaedvlieg (voorzitter VvA, hoogleraar Universiteit Nijmegen en advocaat Klos Morel Vos & Schaap), mr J. Seignette (advocaat bij Vogel & Ruitenberg Advocaten), mr A. Beunen (Universiteit Leiden). Daarna volgde een paneldiscussie tussen voornoemde sprekers en de aanwezigen in de zaal.

Ook de ledenvergadering van 26 oktober 2007 vond plaats bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Het onderwerp tijdens het wetenschappelijk gedeelte was “De Endstra tapes: een werk of niet ?”. Inleidingen werden verzorgd door prof. mr D.J.G. Visser (hoogleraar IE-recht te Leiden, advocaat Klos Morel Vos & Schaap), mr M. Span (advocaat Köster advocaten (advocaat van de erven Endstra)), mr H. Struik (advocaat CMS Derks Star Busmann te Utrecht (advocaat van Uitgeverij Nieuw Amsterdam)).  De middag eindigde met een discussie onder leiding van prof. mr D.J.G. Visser (hoogleraar IE-recht te Leiden, advocaat Klos Morel Vos & Schaap) tussen de sprekers en de aanwezige leden.

 De leden

De VvA telde op 31 december 2006 in totaal 522 leden en 31 december 2007  in totaal 542 leden.

 Het bestuur

Aftredende leden van het bestuur waren in 2007 prof. mr F.W. Grosheide, mr N. van Lingen, mr P.R.C. Solleveld (penningmeester) en prof. Mr A.A. Quaedvlieg (voorzitter).  Zij hebben zich allen, met  uitzondering van mr Solleveld, op de ledenvergadering van 11 mei herkiesbaar gesteld. Het bestuur heeft in de plaats van mr P.R.C. Solleveld als kandidaat voor het penningmeesterschap de heer mr M. Schok voorgedragen. De betreffende bestuursleden en de heer Schok zijn allen her- respectievelijk gekozen. De vereniging heeft haar grote dank uitgesproken aan mr Solleveld die vele jaren met grote inzet in het bestuur zitting heeft genomen, waarvan lange tijd als penningmeester.

De studiecommissies

In 2007 was er één studiecommissies, te weten de studiecommissie Rechtsgeschiedenis. Er zijn geen rapporten verschenen.

 De ALAI

Dinsdag 31 oktober t/m 3 november 2007 heeft het Congres van de ALAI plaatsgevonden in Punta del Este (Uruguay). Het onderwerp van het Congres was “The author’s Place in XXI Century Copyright: the Challenges of Modernization”. Op de eerste dag waren de subonderwerpen “Advances and retreats in copyright law and related rights in Latin America during the last decade, the position of the author vis-à-vis editors and producers” en “Evolution of TRIPS Agreement an de WIPO Treaties of 1996”. Op de tweede dag ging het over “A practical assessment of the implementation of the TRIPS Agreement and the WIPO Treaties (1996) ( Protected rights en New Obligations). Op deze dag heeft het bestuurslid mr J.M.B. Seignette een geslaagde presentatie gehouden over “het right to make available” in relatie tot p2p bittorent technology. De derde en laatste dag stond het thema “Exceptions” centraal.

 Informatierecht/AMI

Informatierecht/AMI is in 2007 zes keer verschenen.

 

Hoofddorp, april 2008