De DSM-auteursrechtrichtlijn: van infosoc naar valuegap

Lees hier de presentaties van de studiemiddag van 24 mei 2019:

Presentatie mr. dr. C.B. van der Net – Richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Presentatie mr. A. dos Santos Gil-artikel 17: half ei, lege dop of verrassingsei?

Presentatie mr. P. Keller – Artikel 17 DSM richtlijn

Zelden bracht het auteursrecht zoveel mensen op de been als bij de protesten tegen de Europese hervorming van het auteursrecht. ‘Link tax’ en ‘uploadfilters’ waren niet alleen voer voor lobbyisten, maar het onderwerp van een breed maatschappelijk debat. Nu de strijd is beslecht door het aannemen door het Europese Parlement van de Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt heeft de Vereniging voor Auteursrecht uitgebreid aandacht besteed aan de Richtlijn. Tijdens de studiemiddag is de richtlijn in de breedte behandeld, maar er zijn ook twee veelbesproken onderwerpen uitgelicht in een debat. Gedurende het programma zijn de vele vragen die door de Richtlijn worden opgeroepen en de te verwachten ontwikkelingen uitgebreid aan bod gekomen.

Programma

14.00 – 14.05: Introductie door Prof. dr. M.M.M. van Eechoud

14.05 – 15.00: Overzicht van onderwerpen in de DSM-auteursrechtrichtlijn en implementatieruimte voor lidstaten

Door Cyril van der Net, Raadadviseur en Projectmanager auteursrecht Ministerie van Veiligheid en Justitie

15.00 – 15.30: Theepauze

15.30 – 16.15: Artikel 16: Biedt een Europees regime voor auteurscontractenrecht oplossingen met betrekking tot de eerste ervaringen van partijen met de Wet auteurscontractenrecht?

Inleiding door Paul Solleveld (Beleidsadviseur NVPI) en Erwin Angad-Gaur (Senior adviseur Kunstenbond Ntb), gevolgd door debat.

16.15 – 17.00: Artikel 17: Uploadfilter of oplossing voor value gap?

Inleiding door Paul Keller (copyright policy advisor) en Alfredo dos Santos Gil (NPO), gevolgd door debat.

17.00: Borrel