SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2018

De ledenvergaderingen

In 2018 hebben de ledenvergaderingen plaatsgevonden op 2 februari, 15 juni en 2 november.

De ledenvergadering van 2 februari 2018 vond plaats in de Tolhuistuin te Amsterdam. Het onderwerp tijdens het wetenschappelijk gedeelte was “Het uitgeversrecht revisited”. In het ontwerp voor een richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt deed de Europese Commissie voorstellen voor versterking van de positie van uitgevers. Persuitgevers kregen een eigen recht met betrekking tot het digitale gebruik van hun publicaties (artikel 11). Lidstaten mochten daarnaast in hun nationale wet toestaan dat uitgevers die het auteursrecht krachtens overdracht of licentie exploiteren naast de auteurs aanspraak konden maken op een aandeel in de opbrengsten van wettelijke vergoedingsrechten (artikel 12). Met name het eerste voorstel bleek aanleiding tot discussie en leidde in het najaar van 2017 tot alternatieve tekstvoorstellen van het Estse voorzitterschap. Tijdens de middag werden beide voorstellen toegelicht door mr. P. Kreijger en dr. S. van Gompel, gevolgd door een paneldiscussie, onder leiding van mr. dr. C.B. van der Net (Ministerie van Justitie & Veiligheid), bestuur VvA), met: mr. T. Bruning (NvJ), Prof. dr. M. M.M. van Eechoud (IVIR, UvA), mr. V. van den Eijnde (Pictoright), dr. S. van Gompel (IVIR, UvA), mr. P. Kreijger (Visser, Schaap & Kreijger), mr. S. Moll (NDP), M. van Lingen (ANP).

De ledenvergadering van 15 juni 2018 vond plaats in de Tolhuistuin te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp “Big data en intellectuele eigendom: bescherming of botsing?”. Na de opening van de dagvoorzitter prof. mr. P.H. Blok (UU, Hof Den Haag en bestuurslid VvA) gaf J.M. Deltorn (EPO en CEIPI) een boeiende presentatie met als titel “lntroduction into big data technology and protection of it by lP-rights”. Hierna hield mr. R. Chavannes (Brinkhof) zijn presentatie, gevolgd door een debat, over Co-referaat.

Na de pauze volgden de presentaties “Open data” van Prof. dr. M.M.M. van Eechoud (IvIR en vice-voorzitter VvA) en “Data mining excepties van Prof. dr.  M.R.F. Senftleben (VU, Bird&Bird en bestuurslid VvA). De middag werd afgesloten met een presentatie door mr. H. Osinga (Infinitas Learning) over Co-referaat. Dit werd gevolgd door een debat met de aanwezigen.

De ledenvergadering van 2 november 2018 vond plaats in de Tolhuistuin te Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp “25 jaar Wet op de Naburige Rechten”. Na de inleidende woorden van de dagvoorzitter mr. dr. C.B. van der Net (Ministerie van Justitie en Veiligheid) gaf mr. W. Wanrooij en mooie terugblik op de WNR. Hierna volgde een paneldiscussie o.l.v. de dagvoorzitter over het “Nut en noodzaak WNR” met als panelleden prof. mr. B. Hugenholtz (IVIR), mr. C. de Kiefte (Kunstenbond), mr. H. Klaassen, mr. P. Solleveld (NVPI) en mr. W. Wanrooij. Na de pauze gaf mr. B. Schipper de interessante presentatie “Muzieksampling – Inleiding op Pelhamzaak (HvJEU C-476/17). De middag werd afgesloten door met een paneldiscussie o.l.v. mr. dr. J.M.B. Seignetteover de impact van naburige rechten op muzieksampling. In het panel zaten mr. H. Bannink (Cloud9 music), mr. B. Schipper (Schipper Legal), rakenDra Smit (Kunstenbond), mr. M.R. de Zwaan (Bremer & De Zwaan advocaten).

De leden

De VvA telde op 31 december 2016 in totaal 367 leden en op 31 december 2017 waren dit 374 leden. 

Het bestuur

Er waren geen aftredende leden van het bestuur op 15 juni 2018. De volgende bestuursleden die voor aftreden stonden: De zittingstermijn van de bestuursleden mr. dr. J.M.B. Seignette, mr. J.G.M. Kroeze, prof. dr. M.M.M. van Eechoud, mr. C.A. Zuidema en mr. dr. C.B. van der Net

hebben zich op de ledenvergadering van 15 juni herkiesbaar gesteld en zijn herkozen.

Studiecommissies

Er waren in 2018 geen studiecommissies.

De ALAI

Op 12 t/m 14 september 2018 hebben de studiedagen van de ALAI in Montreal plaats gevonden. Het onderwerp was “Copyright in action: international perspectives on remedies”. Zie www.alai2018.org

Informatierecht/AMI

Informatierecht/AMI is in 2018 zes keer verschenen. (www.ami-online.nl)

Hoofddorp, mei 2019