SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2020

De ledenvergaderingen[1]

In 2020 hebben de ledenvergaderingen plaatsgevonden op 14 februari, 12 juni en 30 oktober.

De ledenvergadering van 14 februari 2020 vond plaats in de Tolhuistuin te Amsterdam. Het onderwerp tijdens het wetenschappelijk gedeelte was “Cofemel; haken en ogen aan het geharmoniseerde werkbegrip en de cumulatie van beschermingsregimes”. In Cofemel heeft het HvJ EU het communautaire werkbegrip als enig criterium voor de auteursrechtelijke bescherming van design aangewezen en het beginsel van een mogelijke cumulatieve bescherming bevestigd. In de  uitspraak van het Hof klinkt een voortdurende roep om duidelijkheid (objectiviteit en nauwkeurigheid), maar hoe duidelijk is het Hof eigenlijk zelf?

Na de opening van de dagvoorzitter mr. M.R. de Zwaan werden er presentaties gegeven door prof. mr. A.A. Quaedvlieg, prof. mr. J.H. Spoor en A. Ringnalda gevolgd door een paneldiscussie, onder leiding van mr. M.R. de Zwaan (Bremer & De Zwaan Advocaten, bestuur VvA), met: prof. mr. A.A. Quaedvlieg (Radboud Universiteit Nijmegen, bestuurslid VvA), prof. mr. J.H. Spoor en A. Ringnalda.

De ledenvergadering van 12 juni 2020 vond plaats via een webinar. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp Best practices for cooperation of rightholders and OCSSPs under article 17 Copyright Directive. Na de opening van de dagvoorzitter mr. J.M.B. Seignette (Höcker Advocaten, voorzitter bestuur VvA) gaven Aedín Conboy – Senior Policy Officer EDiMA (trade association for online platforms and other innovative tech companies)
Marco Giorello – Head of Copyright Unit (I.2), European Commission, Hanneke Holthuis – General Counsel Pictoright (CMO for visual artists in the Netherlands), Kristina Janušauskaitė  – Director of European Legal Affairs, IFPI (representing the recording industry worldwide), Charlotte Lund Thomsen – Legal Counsel to FIAPF (International Federation of Film Producers Associations) and to IVF (International Video Federation, Publishers of Audiovisual Content on Digital Media and Online), Frederico Oliveira da Silva – Legal Officer BEUC (European Consumer Organisation) en  João Pedro Quintais – Postdoctoral researcher and lecturer Institute for Information Law. 
Presentaties, gevolgd door een debat.

De ledenvergadering van 30 oktober 2020 vond plaats via een webinar. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp Hot topics m.b.t. de implementatiewet richtlijn auteursrecht.  

Na de inleidende woorden van de dagvoorzitter Prof. dr. M.R.F. Senftleben (UvA, bestuurslid VvA) gaf Michael Grünberger, Hoogleraar Intellectueel eigendomsrecht, Universiteit van Bayreuth en mr. J.M.B. Seignette (Höcker Advocaten, voorzitter bestuur VvA) een presentatie.

Na de pauze hield mr. S. van Gompel en H. Holthuis (Pictoright) presentaties over “De onderwijsexcepties en afstandsonderwijs; voorstel voor een amendement om online classroom use onder artikel 12 lid 5 Aw te brengen (het ‘Corona amendement’), gevolgd door een debat.

De leden

De VvA telde op 31 december 2019 in totaal 353 leden en op 31 december 2020 waren dit 377 leden. 

Het bestuur

Er was één aftredend lid van het bestuur op 30 oktober 2020; mr. J.G.M. Kroeze (secretaris), welke functie is ingevuld door mr. S.R.M.T. Janssen (advocaat, Buma/Stemra).

De bestuursleden mr. J.M.B. Seignette, Prof. dr. M. M.M. van Eechoud en mr. dr. C.B. van der Net hebben zich op de ledenvergadering 30 oktober herkiesbaar gesteld en zijn herkozen.

Studiecommissies

Er waren in 2020 geen studiecommissies.

De ALAI

Wegens de Covid-19 pandemie heeft de ALAI geen congres gehouden in 2020. Het congres is verplaatst naar 2021. De studiedagen van de ALAI gaan plaatsvinden in Madrid op 19 september t/m 1 oktober 2021. Het onderwerp is “Copyright, Competition and Innovation”. Zie ALAI : (alai2020.org)

Informatierecht/AMI

Informatierecht/AMI is in 2020 zes keer verschenen. (www.ami-online.nl)

Hoofddorp, juni 2021


[1] Presentaties zijn te vinden op www.verenigingvoorauteursrecht.nl