SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2022

De ledenvergaderingen[1]

In 2022 hebben de studiemiddagen plaatsgevonden op 11 februari, 17 juni en 7 oktober.

De studiemiddag van 11 februari 2022 vond plaats via webinar.  
Het onderwerp tijdens het wetenschappelijk gedeelte was “vergoedingen en bescherming van werken van buitenlandse makers”.  

De algemene ledenvergadering vond plaats op 17 juni 2022 bij de Tolhuistuin in Amsterdam, gevolgd door de studiemiddag waarvan het wetenschappelijke gedeelte in het teken stond van

het Auteurscontractenrecht en werd gewijd aan het “voorontwerp tot wijziging van het auteurscontractenrecht”.

De studiemiddag van 7 oktober 2022 vond plaats bij de Tolhuistuin in Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp “Content moderation, auteursrecht en uitingsvrijheid”.

De leden

De VvA telde op 31 december 2021 in totaal 379 leden en op 31 december 2022 waren dit 381 leden. 

Het bestuur

De volgende kandidaten werden tijdens de jaarlijkse ALV op 17 juni 2022 door het bestuur voorgedragen:

Prof. Mr. M.M.M. van Eechoud (voorzitter)

Mr. H. Osinga (vice-voorzitter)

Mr. S.J. Donker (secretaris)

Dr. Mr. C.B. van der Net (gewoon bestuurslid)

Dr. Mr. J.N.B. Seignette (gewoon bestuurslid)

Deze kandidaten werden bij acclamatie (her)verkozen.

De bestuursleden Mr. S.R.M.T. Janssen (secretaris) en Mr. M.R. de Zwaan (gewoon bestuurslid) traden af in 2022.

De ALAI

De studiedagen van de ALAI hebben plaatsvonden in Estoril, Portugal op 15 en 16 september 2022. Het onderwerp was “Copyright, Neighbouring and Special Rights”. Zie https://www.alai2022.com/

Tijdschrift AUTEURSRECHT

Het Tijdschrift Auteursrecht is in 2022 vier keer verschenen. (Auteursrecht | Tijdschrift voor auteurs, media- & informatierecht (auteursrecht-online.nl))

Hoofddorp, mei 2023


[1] Presentaties zijn te vinden op www.verenigingvoorauteursrecht.nl