VVA STUDIEMIDDAG VRIJDAG 4 OKTOBER 2019

VvA studiemiddag op vrijdag 4 oktober 2019 om 14:00 uur in de Tolhuistuin, IJpromenade 2 te Amsterdam:

Lees hier de presentaties van de studiemiddag.

RADIO EN TV IN NEDERLAND: NIEUWE REGELGEVING IN EEN CONVERGEREND MEDIALANDSCHAP

Mede gedreven door de concurrentie van o.a. Google, Netflix en Disney blijven de Nederlandse media verder convergeren. Een mediabedrijf is zelden nog alleen producent, uitgever, omroep of distributeur. En men beperkt zich zelden nog tot één distributieplatform. Omroepen versterken hun online aanwezigheid en breiden hun VOD aanbod uit; distributeurs bieden een totaalpakket van lineair, terugkijken, VOD, eigen radio en TV kanalen en producties; uitgevers gaan tv programma’s produceren; producenten gaan TV zenders verzorgen; enzovoorts. In dit nieuwe landschap ontstaan nieuwe conglomeraten en samenwerkingen.

De consument is intussen gewend aan een ruim content aanbod en kijkt en luistert waar en wanneer hij dat wil. De vraag waar de consument van nu voor staat is: welke content abonnementen neem ik? De keuze wordt daarbij steeds vaker bepaald door het content aanbod. Een lineair abonnement is lang niet altijd meer het vertrekpunt.

In juli van dit jaar ondertekenden het Ministerie van OCW, de publieke en commerciële omroepen, distributeurs en uitgevers een samenwerkingsagenda gericht op gezonde verdienmodellen die de consument toegang geven tot een goed en gevarieerd Nederlands media-aanbod, op een wijze die past bij hoe zij media gebruiken, via relevante platforms en op basis van relevante aanbevelingen.

Deze ontwikkelingen vragen om een herbezinning van de wijze waarop de rechten voor content geregeld worden. In april van dit jaar nam de Europese wetgever de richtlijn online omroepdiensten (EU 2019/87) aan. De richtlijn beoogt een divers, grensoverschrijdend, aanbod te bevorderen door de verkrijging van licenties te vergemakkelijken en een passende vergoeding voor auteurs, producenten en andere rechthebbenden te waarborgen. Daartoe reguleert de richtlijn de wijze waarop licenties verkregen kunnen worden, in aanvulling op wat daarover reeds in de Kabel- en Satellietrichtlijn uit 1993 staat. Het gaat daarbij om licenties voor online diensten die de omroep aanbiedt ter ondersteuning van haar lineaire uitzendingen en op licenties voor de doorgifte van radio en tv zenders.

De internet consultatie over het implementatiewetsvoorstel loopt tot en met 23 oktober.

Op 4 oktober a.s. besteden we aandacht aan de wijze waarop rechten op dit moment geregeld worden en wat de impact van de nieuwe richtlijn en de Nederlandse implementatie zal zijn. Profiteert de Nederlandse omroep van de richtlijn? Kunnen zij met het scala aan rechten die ze zelf hebben en rechten die ze moeten verkrijgen uit de voeten? Profiteren rechthebbenden van de nieuwe regels? Wat betekent de richtlijn voor de huidige doorgifte van de NPO, RTL en SBS programma’s? Worden artikel 26a Auteurswet en 14 WNR weer belangrijker? Wat betekent de richtlijn voor de collectieve vergoedingsaanspraken van acteurs, regisseurs en scenarioschrijvers?

14.00 – 14.05 Opening door de dagvoorzitter
Mireille van Eechoud
14:05 – 14.35 Het Nederlandse medialandschap Egon Verharen (NPO)
14:35 – 14:55 Doorgifte en vergoedingen in
Nederland in 2019 Bas Le Poole (Le Poole Bekema)
14:55 – 15:15 De implementatie van de online omroeprichtlijn Dirk Visser
(Universiteit Leiden, Visser Schaap & Kreijger)
15:15 – 15:30 Discussie
15:30 – 16:00 Theepauze
16:00 – 17:00Paneldiscussie onder leiding van Jacqueline Seignette
Joey Cramer (Norma)
Marcel Eswilder (Ziggo)
Arjo Kramer (TALPA)
Anja Kroeze (Buma Stemra)
Alfredo dos Santos Gil (NPO)  
17:00 –          Borrel

Voor deze bijeenkomst kunt u 2 VSO/PO punten behalen.