SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2021

De ledenvergaderingen[1]

In 2021 hebben studiemidddagen plaatsgevonden op 5 februari, 18 juni en 15 oktober.

De studiemiddag op 5 februari 2021 vond plaats via webinar. Het onderwerp was Transformatieve effecten van AI “.

De mogelijkheden om met behulp van kunstmatige intelligentie werken te creëren, zijn de afgelopen jaren snel toegenomen. Een portret in de stijl van Rembrandt, cantates in de stijl van Bach, automatisch gegenereerde mediaberichten; bekende voorbeelden zijn er te over.

AI kan makers bevrijden van routinematige taken, biedt mogelijkheden voor nieuwe creatieve vormen en kan complexe productie van creaties binnen handbereik brengen van grotere groepen makers. Maar het kan ook menselijke creatieve arbeid vervangen. De effecten kunnen per sector verschillend uitpakken.

Deze technologisch ontwikkeling roept fundamentele vragen op voor het auteursrecht. Neemt AI de rol van de menselijke maker over? Moeten we auteursrecht of prestatiebescherming erkennen voor materiaal dat vrijwel zonder menselijke inbreng is gegenereerd, en zo ja, wie is dan rechthebbende?

De studiemiddag op 18 juni 2021 vond plaats via een webinar. Het onderwerp was: Het Auteurscontractenrecht : Transparantie – vergoedingsaanspraak – Non Usus.

De ledenvergadering van 15 oktober 2021 vond plaats bij de Tolhuistuin in Amsterdam. Het wetenschappelijk gedeelte werd gewijd aan het onderwerp Recente rechtspraak Naburige rechten.  

De leden

De VvA telde op 31 december 2021 in totaal 375 leden en op 31 december 2021 waren dit 379 leden. 

Het bestuur

De bestuursleden mr. M. Schok, Prof. mr. A.A. Quaedvlieg, Prof. mr. M.R.F. Senftleben, mr. H. Blok, mr. M. de Zwaan, H. Osinga hebben zich op de ledenvergadering van 18 juni 2021 herkiesbaar gesteld en zijn herkozen.

Studiecommissies

Er waren in 2021 geen studiecommissies.

De ALAI

De studiedagen van de ALAI vonden plaats op 29 september t/m 1 oktober 2021 in Madrid. Het onderwerp was “Copyright, Competition and Innovation”. Zie ALAI : (https://www.alai2021.org/)

Informatierecht/AMI

Informatierecht/AMI is hernoemd tot “Auteursrecht” en is in 2021 vier keer verschenen. (Auteursrecht | Tijdschrift voor auteurs, media- & informatierecht (auteursrecht-online.nl))

Hoofddorp, mei 2022


[1] Presentaties zijn te vinden op www.verenigingvoorauteursrecht.nl