Billijke vergoedingen en transparantie: Studiemiddag 9 februari 2024

Hieronder vindt u de presentaties van de studiemiddag van de VvA van vrijdag 9 februari 2024 met het onderwerp BILLIJKE VERGOEDINGEN EN TRANSPARANTIE.

Op vrijdag 9 februari 2024 heeft weer een drukbezochte en geslaagde studiemiddag van de Vereniging voor Auteursrecht plaatsgevonden. Het onderwerp van de middag was BILLIJKE VERGOEDINGEN EN TRANSPARANTIE, waarbij de focus lag op de transparantieverplichting van artikel 25ca Auteurswet. De middag begon met een aantal inleidende presentaties waarin een achtergrond werd geschetst van dit onderwerp. Sophie van Loon (Kennedy Van der Laan) trapte af met een presentatie over de wettelijke transparantieverplichtingen en de verhouding daarvan tot het recht op billijke vergoeding. Daarna vertelde Alfredo dos Santos Gil hoe de NPO op dit moment invulling geeft aan de transparantieverplichting; via een formulier op de website van de omroepen kunnen makers informatie opvragen over programma’s waar zij aan mee hebben gewerkt. Dit praktijkvoorbeeld werd gevolgd door een presentatie van Jacqueline Seignette (Höcker) over handhaving en sancties die makers ten dienste staan, waarna Roma Leuyerink (Radboud Universiteit) een rechtsvergelijkend onderzoek presenteerde van de implementatie van de transparantieverplichting in andere Europese landen. Het eerste deel van de middag werd afgesloten door Paul Kreijger (Visser, Schaap & Kreijger) met een presentatie over de verhouding tussen de transparantieverplichting enerzijds en geheimhouding en bescherming van bedrijfsgevoelige informatie anderzijds.

Onder leiding van Jochem Donker (Cedar B.V.) volgde na de pauze een levendige paneldiscussie over artikel 25ca Auteurswet, waarbij onder andere gediscussieerd is over de verhouding tussen administratieve lasten en exploitatieopbrengsten; de definitie van een “niet-significante” bijdrage, de beoogde rol van de geschillencommissie auteurscontractenrecht bij geschillen over de transparantieverplichting en het mogelijke risico van ‘blacklisting’ indien makers een beroep doen op die verplichting. Het panel bestond uit: Erwin Angad Gaur (Platform Makers), Martijn David (Mediafederatie), Mira Herens (NVJ), Anne De Jong (NVPI), Tijs van Marle (Netwerk Scenarioschrijvers), Alfredo dos Santos Gil (NPO)